Katse eteenpäin

Anttonen pieniKeimolan tulevaisuutta viitoitettiin vuoden jälkipuoliskolla kolmessa hallitusohjelman mukaisessa työryhmässä, joista yksi paneutui kokonaisstrategiaan, toinen sitä täydentäen pelioikeuden käytön jalostamisvaihtoehtoihin ja kolmas kentän ja kiinteistöjen korjaukseen ja kehittämiseen. Asioista tiedotettiin lokakuun erillisessä osakastilaisuudessa ja marraskuun syysyhtiökokouksessa. Työ jatkuu.

Työryhmät käsittelivät aihepiiriä tietoisena siitä, että tavaran tai palvelun menekkiin ja hintatasoon vaikuttavia tekijöitä ovat kysyntä, tarjonta ja hintakontrolli. Tarjonnan ja kysynnän vakiona pysyessä paras kokonaistuotto saataisiin, jos osakkaat eivät kilpailisi keskenään, vaan jokainen jättäisi pelioikeudet yhteiseen pooliin. Ensimmäistä versiota tästä kokeiltiin vuosi sitten, mutta siihen osallistui vain pieni joukko. Yksi ehdotus pooliin houkuttelemiseksi on antaa hoitovastikkeelle maksuaikaa syksyyn saakka. Toinen on osakkaan oikeus siirtää vastuu vastikkeesta ja pelioikeudesta kokonaan yhtiölle eli käytännössä muille osakkaille, mutta ainakin tämä kaatuu jo osakeyhtiölain rajoituksiin.

Poolista on harvalukuisesti toimivia esimerkkejä, mutta yksi löytyy Hyvinkäältä. Syitä menestykseen siellä lienee monia, mutta yksi on, että poolin kautta ostettu pelioikeus sisältää muitakin etuisuuksia kuin pääsyn golfkentälle. Se on eri tuote kuin osakkaan itsensä vuokrallle antama tai sellaisenaan edelleen välitetty pelioikeus. Tällaisesta meillä ei ole toistaiseksi konkreettista toteutusehdotusta.

Kysyntä on laskenut hyvistä vuosista. Myönteisenä ulkoisena seikkana meitä tukevat jatkossa yleisenä ilmiönä muuttoliike ja erityisenä Keimolan lähialueen kehitys. Itse hallittavia vaikutuskeinoja ovat erilaiset uusien pelaajien värväysmenettelyt ja otollisiksi arvioituihin kohderyhmiin panostaminen.

Golfyhtiössä oleellinen osa toimintaa on kenttä. Periaatteessa on kolme vaihtoehtoista lähestymistapaa sen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yksi on panna kaikki kerralla kuntoon. Tämä oli esillä ehdotuksena pari vuotta sitten. Toinen on tarkkailla tilannetta ja paikata ne kohdat, jotka menevät rikki.

Työhypoteesina on edetä edellisten kahden välimuotona ja pienin askelin, samaan tapaan kuin taloyhtiöiltä vaadittavissa korjaussuunnitelmissa. Samoin kuin taloyhtiöissä, vastikkeiden itsepäinen trimmaaminen ja korjausten jatkuva lykkääminen kostautuu ennen pitkää raskaasti. Ensi vaiheena siis laaditaan yleisluontoinen katsaus raameiksi jatkotoimille, joilla kenttäasioita on tarkoitus edistää tulevina vuosina. Tässä lähestymistavassa toimenpiteet vahvistetaan kuitenkin erikseen vuosi kerrallaan.

Vuotuiset maksut ovat Keimolassa kohtuullisella ja kilpailukykyisellä tasolla. Jossakin yhtiössä ne voivat olla meihin nähden kaksinkertaiset ja toisessa kolminkertaiset. Ero ei tule siitä kuinka taitavasti näpertelemme vuosikorjausten arvonlisäveron muutamalla eurolla. Ero ei tule siitä kuinka paljon parempia olemme jonkin tuloslaskelmarivin kuluprosentin neljännessä desimaalissa. Ero tulee siitä kuinka paljon meillä on ulkona pelioikeuksia, joille kustannukset jakaantuvat. Lukumäärän pienentäminen nostaisi jäljelle jäävien vastikemaksuja, mutta parantaisi pelioikeuksien hintatasoa ja kaupaksi menemistä. Palataan tähän kevään puolella.

”Watch this space.”

Kyösti Anttonen
Keimola Golf Club Oy
Puheenjohtaja

 

Tämä on Keimolan golfyhteisön blogi, jossa kirjoittavat Keimola Golf Club Oy:n ja Keimola Golf ry:n puheenjohtajat. Lisäksi sivulla voi kutsuttuna esiintyä myös muita kirjoittajia aiheista riippuen. Blogin kirjoituksia voivat kommentoida Keimolan osakkaat ja jäsenet omalla nimellään kirjautumisen jälkeen. Kommentit läpikäyvät moderoinnin ennen niiden julkaisua. Julkaistut kommentit ovat kaikkien luettavissa. Osakkaille ja jäsenistölle on tarkoitetut keskustelufoorumit löytyvät kotisivulta täältä.

1 Kommentti

  1. Väkiparta, Keijo

    Sen verran tarkentaisin, että esitetty perusparannus ei ollut ”kerralla kaikki kuntoon”, vaan kaikki kuntoon kolmen vuoden aikana. Edelleenkin olen sitä mieltä, että tämä sekä edullisin että vähiten pelaajia rasittava vaihtoehto. Kauhulla odotan sellaista yksi tai kaksi väylää per vuosi vaihtoehtoa. Silloin saamme kärsiä vuosikausia korjauksen alaisesta kentästä. Ja jotta jotain edes saataisiin aikaiseksi, niin arvostetun kenttäarkkitehdin Master Plan on syytä tilata ennen mitään muita perusparannustoimenpiteitä.