Seuran osakasjäsenet huomio!

Yhtiökokouksen lähestyessä jäi miettimään, että mikä golfyhteisö. Yhtiökokouksen hyväksymässä strategiassa se määritellään näin.

”Keimolassa kenttäyhtiö tekee läheistä yhteistyötä samassa golfyhteisössä toimivan seuran kanssa. Yhteistyötä määrittelee keskinäinen yhteistoimintasopimus. Kenttäyhtiö vastaa kentästä, kiinteistöistä ja pelaamiseen liittyvistä palveluista. Seura järjestää puolestaan golfyhteisössä toimintaa, kuten tapahtumia, kilpailuja ja ohjausta. Yhtiö kerää osakkailtaan ja asiakkailta käyttö- ja palvelumaksuja ja seura puolestaan jäseniltään jäsen- ja kilpailu- ja valmennusmaksuja. Yhteisössä resurssit jaetaan henkilökunnan yhteiskäytön kautta, joiden kustannuksista kumpikin vastaa tahollaan.”

Olemme yhdessä aikaisemmin tuohon päätyneet, koska golfyhtiön on erittäin vaikea menestyä vain myymällä erilaisia pelituotteita. Yhtiön menestymisen kannalta seuran yhteisöön tuoma toiminta ja yhteisölle omalta osalta luoma imago ovat erittäin tärkeitä ja vaikuttavat osakkeen haluttavuuteen. Omistaminen ja pelaaminen kulkevat käsi kädessä.

Asiat voisivat olla toisinkin. Kun omistaminen ja pelaaminen erotetaan merkittävästi toisistaan ei yhtiön ja seuran yhteistyö ole mitenkään itsestään selvää. Tässä tapauksessa mitä todennäköisimmin omistus ajan myötä keskittyy ja omistajien intressissä ei todellakaan ole oma pelaaminen, vaan osakkeiden tuoma rahallinen hyöty joko osinkojen tai arvonnousun myötä. Yhtiön kannalta seuran asema saattaa olla hyvinkin joko ”tuottoisa vuokralainen” tai  jopa tarpeeton riesa. Tuskin ainakaan nykyisen mallinen yhteistyö tulisi kysymykseen tällaisella bisneskentällä.

Yhtiön kevätkokous pidetään 15.5.2019 ja siellä valitaan uusi hallitus sekä tekemään toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle, että valmistelemaan strategiaa vuosille 2021-2025. Tässä kokouksessa edustettuina olevat osakkaat päättävät yhtiön tulevaisuudessa ja siinä samalla mitä suurimmassa määrin myös seuran toimintamahdollisuuksista. Aikaisemmissa kokouksissa, varsinkin syksyllä osanotto on ollut varsin rajallinen ja kun vain pieni osa osakkaista käyttää äänioikeuttaan demokratia toteutuu huonosti.

Sinä osakkeen omistava seuran jäsen! Pidä huolta siitä, että äänesi kuuluu ja mielipiteesi tulee huomioitua. Jos et itse pääse kokoukseen paikalle, niin anna valtakirja paikalle tulevalle kanssagolfaajalle, joka ajattelee päätettävistä asioista samoin kuin sinä. Valtakirja voi kattaa myös tulevan syyskokouksen, jos niin haluat.

Eki

Erkki Arima
Keimola Golf ry, puheenjohtaja

Tämä on Keimolan golfyhteisön blogi, jossa kirjoittavat Keimola Golf Club Oy:n ja Keimola Golf ry:n puheenjohtajat. Lisäksi sivulla voi kutsuttuna esiintyä myös muita kirjoittajia aiheista riippuen. Blogin kirjoituksia voivat kommentoida Keimolan osakkaat ja jäsenet omalla nimellään kirjautumisen jälkeen. Kommentit läpikäyvät moderoinnin ennen niiden julkaisua. Julkaistut kommentit ovat kaikkien luettavissa.