Tule ja tuo tuttavasikin

Syksyn yhtiökokouksessa kaksi seikkaa menee yli tavanomaisen. Yksi koskee asiaa ja toinen ihmisiä.

Ihmisiä koskeva osakasaloite ehdottaa käytäntöä, jossa vuosittaisessa vaalissa hallitukseen normaalitapauksessa olisi vaihdettavissa kerrallaan vain kaksi jäsentä. Tästä on vallalla varmaan enemmän kuin kaksi erilaista mielipidettä. Neutraalina johtopäätöksenä tällä tapaa jatkossa yhtiökokousten huomio painottuisi kaiketi aiempaa vähemmän ihmisiin ja entistä enemmän asiaan.

Asiapuolella on konkreettisiin toimiin ryhtyminen strategian yhteydessä päätetyssä jatkuvan kehityksen ohjelmassa. Jatkuva tasainen kehitys on valittu lähestymistavaksi monesta syystä. Yksi on, että aiemmin esillä ollut suuri kertahanke ei saanut osakkaiden enemmistön tukea. Toinen on, että ohjelmaa ja panostusta myös voidaan säätää, jos se tarpeellista on, vaikka tavoitteena onkin tasaisuus. Kolmantena jatkuvuudella luodaan ja ylläpidetään mielikuvaa sisällä ja ulkona, että Keimolassa mennään koko ajan eteenpäin.

Eteenpäin menemisen mielikuva edistää osakas- ja jäsenkannan uudistumista ja myös maksullisten tapahtumien markkinointia. Osassa golfkenttiä näyttää olevan vetoa pay & play -toimintamalliin. Keimolan hallitus näkee, että jatkossa on markkinarakoa myös hyvin hoidetuille ja jatkuvasti kehittyville klubikentille.

Jatkuva kehitys perustuu kentän osalta taannoin alulle pantuun omaan siirtonurmeen greenien uudistuksessa. Näin vähennetään minimiin remontoinnista pelaamiseen koituva vaiva. Greenejä varten siirtonurmea ei saa ostamalla ainakaan tällä hetkellä.

Hallituksen ehdotus on rahoittaa jatkuvaluonteinen kehitys hoitovastikkeella. Erillinen pääomavastike poistaisi investointien osalta 10 prosentin arvonlisäveron, mutta nykyisellä korkotasollakaan ei paljon säästettäisi siitä mitä menee lainan korkoihin ja hoitokuluihin. Ilman pääomavastikkeiden sarjaa käytössä myös olisi aina yksi selkeä numero esimerkiksi keskusteluissa pelioikeuksien vuokrahinnoista.

Osakas, kantasi ratkaisee. Tule ja tuo tuttavasikin.

Kyösti Anttonen
Keimola Golf Club Oy
Puheenjohtaja

Tämä on Keimolan golfyhteisön blogi, jossa kirjoittavat Keimola Golf Club Oy:n ja Keimola Golf ry:n puheenjohtajat. Lisäksi sivulla voi kutsuttuna esiintyä myös muita kirjoittajia aiheista riippuen. Blogin kirjoituksia voivat kommentoida Keimolan osakkaat ja jäsenet omalla nimellään kirjautumisen jälkeen. Kommentit läpikäyvät moderoinnin ennen niiden julkaisua. Julkaistut kommentit ovat kaikkien luettavissa. Osakkaille ja jäsenistölle tarkoitetut keskustelufoorumit löytyvät kotisivulta täältä.