Edustuspelaajien valmennusryhmät ja tuet kaudelle 2021

Tukikriteerit

Kategoria 1

Jatkamme panostamista junioripelaajiin, jotka ovat jo aloittaneet kilpailu-uransa ja pyrkimyksenä on kaikilla pelaajilla suomen pääsarjataso ja sen huippu. Nämä pelaajat tarvitsevat paljon sekä yksilö- että ryhmäohjausta, joka toteutetaan seuran tarjoamalla ryhmä-valmennuksella osana NKS-yhteisharjoituksia. Tätä ryhmää kannustetaan kilpailemaan kansallisen tason juniorikilpailuissa niin paljon kuin mahdollista.

Pääsykriteerinä ryhmään kaudesta 2021 alkaen:

1. Osallistuminen tason 1 tai 2 harjoituksiin NKS-harjoituksissa
2. Harjoituspäiväkirjan täyttö
3. Golf ”ykköslajina”

Harjoittelu: ohjatusti 4-6 tuntia viikossa ympäri vuoden.

Seura on myöntänyt kategorian 1 pelaajille 1 300 euron rahallisen tuen kauden 2021 kilpailu ja harjoituskulujen kattamiseksi. Koko tuen määrästä kilpailuihin käytettävää tukea on 500 euroa ja seuran valitseman opetuskumppanin järjestämään yksilövalmennukseen käytettävää tukea on 800 euroa. Tukeen sisältyy myös Team Keimola Golf varusteet: FootJoyn 2 pelipaitaa, 1 college ja päähineet ja kuusi (6) 30 korin latausta kauden aikana. Kokonaistuen määrä on yhteensä 3 425€ / pelaaja.

Kategorian 1 sopimusehdot on luettavissa tästä.

Kategoria 2

Kategoriaan 2 valitaan Keimolan aikuispelaajat, joiden tähtäin ei enää ole ammattilaisken-tillä mutta pelaavat ns. ”pääsarja”-tasolla. Pääsarjatasoiksi luetaan FT, MID ja yli 50-vuotiaiden seniori-kiertue FST.

Pääsykriteerinä ryhmään kaudesta 2021 alkaen:

1. Osallistumisoikeus edellä mainituille pääsarja-kiertueille

1.1 Kriteerit MID-Tour

(miehet) 1. MID kategoria 1-6. 2. Edellisen kauden MID-ranking, top-100. 3. HCP alle 3.5

(naiset) 1. MID kategoria 1-5. 2. HCP alle 10.0

1.2 Kriteerit FST-Tour (seniorit 50+)

(miehet) 1. FST kategoria 1-5. 2. Edellisen kauden FST-ranking, top-100. 3. HCP alle 4.5

(naiset) 1. FST ranking-sijoitus edellisellä kaudella (saanut pisteitä) 2. HCP alle 12.0

1.3 MID ja FST-ryhmien harjoittelu: ohjatusti 1.5 tuntia viikossa ympäri vuoden. Talvikau-della riittää yksi ryhmä mutta kesäkaudella 2 ryhmää, 2 x 1.5h viikossa.

Kategorian 2 kesäkauden harjoitusten omavastuu 150€ (16 yhteisharjoitusta/pelaaja).

Seura on myöntänyt kategorian 2 pelaajille 500 euron rahallisen tuen kauden 2021 kilpailu- ja harjoituskulujen kattamiseksi. Koko tuen määrästä kilpailuihin käytettävää tukea on 200 euroa ja seuran valitseman opetuskumppanin järjestämään yksilövalmennukseen käytet-tävää tukea on 300 euroa. Tukeen sisältyy myös Team Keimola Golf varusteet: FootJoyn 2 pelipaitaa, 1 college ja päähineet ja kuusi (6) 30 korin latausta kauden aikana. Kokonais-tuen määrä on yhteensä 1 775€/pelaaja.

Kategorian 2 sopimusehdot on luettavissa tästä.

Kategoria 3

Pääsykriteerinä ryhmään kaudesta 2021 alkaen:
Naiset HCP max 15.0
Miehet HCP max 10.0

Kategoriaan 3 valitaan pelaajat, joilla ei ole vielä osallistumisoikeutta pääkiertueille. Näillä pelaajille annetaan mahdollisuus kehittyä/pitää yllä tasoa ohjatusti seuran valmennukses-sa, jotta pääsy suuremmille kiertueille olisi mahdollista. Näihin ryhmiin tulisi valikoitua kil-pagolfia jo pelaavia pelaajia, jotka haluavat ottaa seuraavan askeleen.

Kategorian 3 pelaajilla on mahdollista hakea kilpailukuluihin tai valmennukseen rahallista tukea kauden aikana, mikäli menestyy kansallisen tason kilpailuissa. Valmennusjohto te-kee päätökset lisätukien suhteen tapauskohtaisesti.

Harjoittelu: Ryhmäharjoittelua ympäri vuoden, joka toinen viikko 1,5 h. (ryhmä jaetaan 2 osaan). Seniorit ja midit/nuoremmat. Näin molemmat ryhmät saavat joka toinen viikko 1.5h harjoitukset.

Kategoria 3 kesäkauden harjoitusten omavastuu 90€ (8 yhteisharjoitusta/pelaaja).

Seura tukee kategorian 3 pelaajia järjestämällä pelaajille yhteisharjoituksia kesäkauden aikana ja antaa Team Keimola Golf varustepaketin, joka sisältäen FootJoyn 2 pelipaitaa, 1 college ja päähineet ja kuusi (6) 30 korin latausta kauden aikana.
Kokonaistuen määrä on yhteensä 865€/pelaaja.

Kategorian 3 sopimusehdot on luettavissa tästä.