Ohessa esitys hyvästä hallinnosta. Esityksessä aihetta käsitellään kenttäyhtiön hallituksen näkökulmasta.
Esitys etenee sisällöstä alkaen ja seuraavat sivut löytyvät sivua vierittämällä alaspäin.