Kirkan ajanvarauskysely 2015

Hieman yli puolet osakkaista ja pelioikeuden haltioista vastasi kyselyyn eli vastauksia saatiin 710 kappaletta. Vastaajista suurin osa pelasi Kirkalla pääasiassa sekä viikolla että viikonloppuisin, illalla ja kauden aikana 10-30 kappaletta 9 reikäistä kierrosta. Luvuissa ei ole huomioitu määrältään pienehköt kyselyn keskeyttäneet tai ei osaa sanoa vastausvaihtoehdot.

Vastaajista reilu 64% oli nykyisen ajanvarausjärjestelyn kannalla. Nykyisessä muodossaan Kirkalla on kaksi palloränniä, joihin lähtöajan saa caddiemasterilta paikanpäältä. Jos pelaat 18 reikää, niin halutessasi saat samalla kertaa jatkoajan ns. takaysille 2,5 tunnin päähän. Voit aloittaa kierroksesi väyliltä 1 tai 10.

Kaikista vastaajista 36% valitsi nykyisen käytännön sijasta jonkin muun vaihtoehdon. Valittavia vaihtoehtoja oli neljä. Perinteinen, uusi, nettivaraus ja yhdistelmä. Perinteinen tarkoitti palloränniä, josta saisi varattua kerrallaan vain 9 reiän kierroksen. Uusi tarkoitti ajanvarausta, jossa jatkoajan saisi Kirkan ykköseltä aloittaessa, mutta kympiltä lähdettäessä voisi pelata samalla varauksella vain 9 reikää. Nettivaraus tarkoitti pallorännistä luopumista kokonaan. Näistä muista neljästä vaihtoehdoista selvästi suosituin oli yhdistelmä, jossa aikoja varataan sekä pallorännin ja nettivarauksen kautta. Tätä vaihtoehtoa kannatti noin 17% kaikista vastaajista.

Kun vastaajat jaetaan eri vastausryhmiin, niin valinnat painottuvat kokonaisuuden osalta suhteellisen samalla tavoin, vaikka prosenttiluvut muuttuvatkin. Senioreista 67% oli nykyisen ajanvarausjärjestelyn kannalla ja 33% valitsi jonkin muun vaihtoehdon. Senioreita nuoremmista aikuisista 60% kannatti nykyistä ja 40% valitsi jonkin muun vaihtoehdon. Suhteessa eniten muutoshalukkuutta löytyi ryhmästä vain viikonloppuisin pelaavat, jossa nykyistä järjestelyä kannatti 57% ja jotakin muuta vaihtoehtoa 43%. Kaikkien edellä mainittujen ryhmien suosituin muu vaihtoehto oli pallorännin ja nettivarauksen yhdistelmä. Viikonloppuisin pelaavien kohdalla tämä osuus oli suurin, sillä kaikista vastaajista 20% oli sen kannalla.

Kiitos kaikille vastaajille. Alun teknisistä ongelmista huolimatta vastausmäärä oli hyvä. Tulosten perusteella Keimolassa jatketaan Kirkan pallorännin osalta nykyisellä tavalla. Aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti kuitenkin ruuhka-aikoina ja osallistujamäärältään isompien Saraksella järjestettävien kilpailujen yhteydessä voidaan Kirkalla jatkoajan saantia rajoittaa. Tällöin suurempi määrä pelaajia pääsee pelaamaan edes 9 reikäisen kierroksen.