Paikallissäännöt

Keimola Golf  2018
PAIKALLISSÄÄNNÖT 

1 TIET
Kaikkien pelialueella olevien teiden ja polkujen keinotekoiset päällysteet ovat kiinteitä haittoja (sora, hiekka, sepeli, kivituhka ja vastaavat). 

2 SALAOJAT
Sorapeitteiset pintasalaojat ovat pelialueella kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 b. (i) mukaisesti. 

3 SIVUVESIESTEET ILMAN MERKINTÄÄ
Kentällä olevat avo-ojat, mukaan lukien teiden ja polkujen sivuilla olevat ojat, ovat sivuvesiesteitä ilman erillistä merkintää.

4 KUNNOSTETTAVA ALUE JA EPÄNORMAALI KENTTÄOLOSUHDE
Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin paaluin, sinivalkoisin paaluin tai yhtenäisin valkoisin viivoin. Pelaaminen on kielletty alueelta, joka on merkitty sinivalkoisin paaluin. Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti.
– Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1b mukaisesti.
– Kunnostettavaksi alueeksi tulkitaan lisäksi ilman eri merkintää kentällä olevat työkoneiden pyörien syvät jäljet sekä kantojen raivausjäljet.
– Kunnostettavaa aluetta ovat syvät veden valumaurat bunkkereissa. 

5 MUUTA
Etäisyyttä mittaavat laitteet
Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu. Mikäli etäisyyttä mittaavassa laitteessa on myös sääntöjen kieltämiä ominaisuuksia (esim. korkeuden tai tuulen mittaus), on näiden ominaisuuksien käyttö kielletty (14-3)

Ulkoraja ja vesiestemerkintöjä
Mustaksi kärjestään maalattu ulkorajan merkkipaalu osoittaa ko. merkinnän jatkuvan 90 asteen kulmassapoispäin pelilinjalta kahden viimeisen merkkipaalun linjasta.. Kirkan väylien 4 ja 5 välissä olevat mustavalkoiset paalut ovat väylää 4 pelaaville kiinteitä haittoja ja väylää 5 pelaaville ulkorajapaaluja. Ulkorajapaalut eivät ole haittoja (haittojen määritelmä). Paalujen musta sivu on väylän 4 puolella ja valkoiset sivut väylälle 5.

Irtokivet hiekkaesteissä
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa säännön 24-1 mukaisesti.

Kastelulaitteen kannet
Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Lisäksi, mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa
Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti. Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa. Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikasta. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen. 

Mittamerkit kentällä
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkkien liikuttaminen on kielletty.

6 RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Lyöntipelissä kaksi lyöntiä. Reikäpelissä reiän menetys.

7 MITTAMERKINNÄT
Lyöntipaikkojen mitat on mitattu väylän mukaisesti viheriön keskelle. Etäisyysmerkinnät väylillä (viuhkat) on mitattu linnuntietä viheriön keskelle;
200 m           valkoinen viuhka
150 m           keltainen viuhka
100 m           punainen viuhka