Katse eteenpäin 12.1.2017

Keimolan tulevaisuutta viitoitettiin vuoden jälkipuoliskolla kolmessa hallitusohjelman mukaisessa työryhmässä, joista yksi paneutui kokonaisstrategiaan, toinen sitä täydentäen pelioikeuden käytön jalostamisvaihtoehtoihin ja kolmas kentän ja kiinteistöjen korjaukseen ja kehittämiseen. Asioista tiedotettiin lokakuun erillisessä osakastilaisuudessa ja marraskuun syysyhtiökokouksessa. Työ jatkuu.