Pelioikeuden käyttö- ja toimitusehdot 2021

KENTTÄYHTIÖ JA OSAKKEET
Keimola Golf Club Oy omistaa Kirkka ja Saras nimiset golfkentät, harjoitusalueet ja kiinteistöt Vantaalla. Yhtiöllä on neljä osakesarjaa (A, B, C ja D osakkeet). Kuhunkin osakkeeseen kuuluu pelioikeus. A osakkeeseen kuuluu 3 pelioikeutta, C ja D osakkeeseen 2 pelioikeutta ja B osakkeeseen 1 pelioikeus. A ja D osakkeen pelioikeus voidaan käyttää myös pelilippuina. Pelioikeus sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisesti 30 pelilippua. Pelioikeus on voimassa koko pelikauden kentän aukioloajan puitteissa. Yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki ohjaa yhtiön toimintaa. Pelaamiseen ja pelioikeuden käyttöön liittyvistä tarkemmista ehdoista päättää vuosittain kenttäyhtiön hallitus.  

PELIKAUSI
Pelikausi on määritetty vuosittain ajanjaksolle 1.4-30.11. Pelikausi ei kuitenkaan määritä kentän aukioloa. Aukiolon määrittää sääolosuhteet ja kentän hoitotoimenpiteet. Kenttäyhtiö voi halutessaan palvella pelaajia myös pelikauden ulkopuolella jatkamalla pelikautta tai tarjoamalla muita pelaamiseen liittyviä palveluita kuten esimerkiksi talvikauden pelioikeutta. Suljetulla kentällä pelaaminen on kielletty ja henkilökunnalla on oikeus poistaa pelaaja suljetulta kentältä. Suljetusta kentästä ilmoitetaan kenttäyhtiön kotisivulla kentänhoidon twitter tilillä ja klubitalon edustan kyltillä. 

NIMETTY RAJOITTAMATON PELIOIKEUS
Pelioikeus on pelaamisen osalta rajoittamaton ja pelaajalle nimetty. Rajoittamaton pelioikeus tarkoittaa, että pelaajan pelikausikohtaista kierrosmäärää ei ole rajoitettu. Pelaamista voidaan kenttäyhtiön toimesta kuitenkin käytännössä rajoittaa muuttamalla pelaajan varausoikeutta. Tämä tapahtuu varausehtoja muuttamalla esimerkiksi varaustilanteen ruuhkaisuuden, tapahtumien, kentänhoidon toimenpiteiden tai säätilan takia. Nimetty pelioikeus voidaan nimetä yhdelle pelaajalle kerrallaan ja vain kerran pelikauden aikana. Mikäli pelaaja ei voi käyttää itselleen nimettyä pelioikeutta, niin pelioikeus jää käyttämättä kauden ajaksi. Tästä poikkeuksena tilanne, jossa nimetyllä pelaajalla syntyy pelaamisen estävä sairaustapaus, joka ilmenee pelioikeuden nimeämisen jälkeen mutta ennen toukokuun 15. päivään ja nimettyä pelioikeutta ei ole käytetty ko. pelikauden aikana. Tällöin pelioikeus voidaan nimetä uudestaan ko. pelikauden osalta. Nimettyä pelioikeutta voi käyttää kaikissa tapauksissa vasta silloin, kun kaikki osakkeeseen/pelioikeuteen liittyvät maksut on suoritettu. Kenttäyhtiön hallitus voi tarvittaessa muuttaa pelaamiseen ja pelioikeuden käyttöön koskevia käyttöehtoja myös kesken pelikauden. 

 PELILIPPU TAI GREEN FEE
Pelilippu tai
green fee on päiväkohtainen pelioikeus. Pelilippu voidaan jakaa myöKirkka kentän osalta kahteen käyttökertaan, mikäli pelaaja haluaa pelata kerrallaan 9 reiän kierroksen. Tällöin pelilippu voidaan käyttää saman pelaajan toimesta loppuun myös eri ivinä. Molempina kertoina pelilipun käyttäjän tulee olla siis sama henkilö. Päiväkohtaisen pelioikeuden käyttöä on rajattu siten, että päivän toinen varaus voidaan tehdä vasta ensimmäisen varauksen käytön jälkeen.  

AJANVARAUS
Pelioikeuden haltijat saavat kenttäyhtiöltä käyttöönsä Nexgolf verkkotunnukset ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmään. Saras kentällä on käytössä Nexgolf ajanvaraus 18 reikäiselle kierrokselle. Kirkka kentällä ajanvaraus tapahtuu viikolla (ma-pe) ainoastaan paikan päältä caddiemasteriltaCaddiemasterin toimiston aukioloaikojen ulkopuolella htöaika varataan etukäteen NexGolfista tai caddiemasterilta. Kaikkien kentällä pelaavien varaus tulee löytyä varauskalenterista. Kirkka kentällä on varattavana etu- tai takaysi. Osakkailla on mahdollisuus varata jatkoaika Kirkan toiselle ysille 2 tunnin ja 10 minuutin päähän ensimmäisestä lähtöajasta. Jatkoajan varausmahdollisuutta voidaan rajoittaa kilpailupäivinä tai muun poikkeavan tilanteen vuoksi. Viikonloppuisin (la-su) Kirkka kentällä on käytössä Nexgolf ajanvaraus. Kentän etu- ja takaysit ovat varattavissa erikseen. Pelaajat vastaavat itse sopivan htöajan varaamisesta, mikäli pelaavat Kirkalla 18 reikää. Osakkaat voivat varata peliajan 10 päivää etukäteen laskien mukaan kuluvan päivän (maanantaina voi varata seuraavan viikon keskiviikolle jne.). Muilla on 5 päivän varausoikeus. Kultakortilla pelaavan vieraspelaajan varausoikeus on 3 päivää. htöajan mahdollisesta peruuttamisesta on ilmoitettava caddiemasterille viimeistään kahta tuntia ennen peliaikaa. Peruuttamattomista htöaikavarauksista voidaan periä 40 suuruinen maksu. Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava ennen kierrokselle lähtöä. Ilmoittautuminen tapahtuu caddiemasterin toimistoon. Nimetyllä pelioikeudella pelaavat voivat vaihtoehtoisesti ilmoittautua itse klubitalossa olevilla laitteilla tai NexGolfissa. Lähtöpaikalla tulee olla ajoissa ja peli tulee aloittaa varatun ajan mukaisesti, jotta kenttä ei ruuhkaudu ja ryhmien etenemisvälit pysyvät tasaisina.  

TIEDOTAMINEN
Kenttien aukiolosta ja pelaajille suunnatuista palveluista kenttäyhiö tiedottaa internetissä kotisivuillaan ja klubitalon digitaalisilla näytöillä ja ilmoitustauluilla. Tiedottamista tehdään myös klubitalon alueella, harjoitusalueilla ja kentällä tarkoitukseen sopivia kylttejä käyttäen. Mikäli pelaaja antaa järjestelmän käyttöön hköpostiosoitteensa hettää Keimolan golfyhteisö jäsenkirjeitä, jotka käsittelevät Keimolan kenttäyhtiön ja golfseuran ajankohtaisia asioita. Myös yhtiö- ja vuosikokouksiin liittyviä materiaaleja lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse. Lisäksi osakkaita ja jäseniä palvelee kotisivun materiaalisalkku, josta löytyvät kenttäyhtiön ja golfseuran kokouksiin ja hallintoon liittyvät keskeiset materiaalit. Materiaalien avaaminen vaatii kirjautumisen Nexgolf ajanvarauksessa käytettävillä tunnuksilla. 

PELAAMINEN
Kentällä noudatetaan golfin etikettiä, johon kuuluu mm. kohtelias käyttäytyminen, joutuisa pelaaminen sekä kentästä huolehtiminen. Pelaajan tulee kiinnittää huomiota oman pelinsä osalta pelaamisen turvallisuuteen, pelistä aiheutuneiden jälkien korjaamiseen, omaan pelinopeuteen, toisten pelaajien huomioimiseen ja pelaamisesta annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamiseen. Pelaajan tulee huomioida kentän hoito- ja kunnostustöiden yhteydessä kenttähenkilökunnan työmahdollisuudet ja -turvallisuus kaikissa tilanteissa. Ohittaminen kierroksen aikana tehdään kahden ryhmän yhteistyö, jotta molempien peliryhmien pelaaminen olisi mahdollisimman mielekästä. Pelaajan tasoitusvaatimus on 54. Peliryhmä kokonaistasoitus (HCP) voi olla kahden pelaajan ryhmässä enintään 108 ja 3-4 pelaajan ryhmässä enintään 100.  

VALVONTA
Valvoja seuraa peliryhmien etenemistä ja toimintaa sekä auttaa pelaajia mahdollisuuksien mukaan. Valvojalla ja muulla henkilökunnalla on oikeus tarkastaa pelaajan pelilupa kierroksen aikana. Pelaajan tulee kyetä todistamaan henkilöllisyytensä sitä kysyttäessä edellisten toimijoiden osalta. Valvojalla ja henkilökunnalla on oikeus poistaa sääntöjä, järjestystä ja pelaajan velvollisuuksia rikkonut pelaaja kentältä. Pelaajan on noudatettava poistumiskehoitusta välittömästi. Pelaajalla on mahdollisuus esittää oma näkökantansa asioihin tapahtuman jälkeen. Tilanteen mukaan kenttäyhtiön tai golfseuran hallitus käsittelee asian ja kuulee tapahtuman kaikkia osapuolia. Hallitus päättää mahdollisista sanktioista ja sillä on oikeus langettaa pelaajalle määräaikainen pelikielto Keimolan golfkentille ja/tai osallistumiskielto seuran järjestämiin tapahtumiin. 

TOIMITUSEHDOT
Kenttäyhtiöltä pelioikeuden vuokranneella on mahdollisuus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluttua tilauspäivästä, mikäli pelioikeutta ei ole sinä aikana käytetty. Ajanjakson ja käytön jälkeen vuokrattu pelioikeus on nimetty ja sitä koskee täysimääräisesti kaikki pelioikeutta koskevat velvoitteet ja oikeudet. Osakas päättää itse pelioikeutensa vuokra- ja maksuehdoista. Osakasta sitoo kuitenkin kenttäyhtiön antamat pelioikeutta ja sen käyttöä koskevat ehdot (kohta nimetty rajoittamaton pelioikeus). Kenttäyhtiöllä on oikeus tehdä pelaamiseen ja palveluihin liittyviä muutoksia pelikauden aikana ilman, että niistä syntyisi yhtiölle korvausvastuita.