Edustuspelaajien sopimusehdot

Seuran tavoitteena on edistää jäsentensä mahdollisuuksia golfin harrastamiseen. Harrastamiseen kuuluu myös kilpapelaaminen sen eri tasoilla. Tavoitteena on parantaa pelaajan harjoittelumahdollisuuksia ja menestymistä kilpailuissa. Seuran hallitus on myöntänyt pelaajalle 500 euroa tukea kauden 2019 kilpailu- ja harjoituskulujen kattamiseksi. Kulut korvataan kulutositteiden perusteella ja ne tulee laskuttaa 30.8.2019 mennessä. Tämän jälkeen laskutettavia kuluja ei hyväksytä. Mikäli kuluja on syntymässä tämän aikarajan jälkeen, tulee niiden maksamisesta sopia erikseen seuran kanssa. Koko tuen määrästä kilpailuihin käytettävää tukea on 300 euroa ja yksilövalmennukseen käytettävää tukea on 200 euroa. Molempien kulujen osalta pelaajan omavastuu on 30%. Kilpailutukea pelaaja voi käyttää kilpailuista aiheutuviin kuluihin. Näitä kuluja ovat kilpailumaksu, range-poletit, väyläopas sekä ruokaraha 10 euroa/päivä. Kilpailumatkoilla majoituksesta syntyviä kuluja silloin, kun majoittuminen on välttämätöntä. Korvaus 30 euroa/pelaaja/yö.

Pelaajan tulee osallistua seuran järjestämiin ryhmäharjoituksiin. Harjoittelusta syntyvä omavastuu on 300 euroa, joka jakautuu talviharjoitteluun 200 euroa ja kesäharjoitteluun 100 euroa. Omavastuu laskutetaan pelaajalta automaattisesti riippumatta osallistumisesta. Pelaaja voi erikseen anoa vapautusta ryhmäharjoituksista ja siihen liittyvästä omavastuuosuudesta, jos hänellä on perusteltu syy siihen (esim. on talven ulkomailla tai harjoittelee toisen valmentajan ohjauksessa). Pelaaja saa omaan käyttöönsä kesäkaudella maksimissaan kuusi (6) rangenappilatausta (yksi lataus=30 koria). Pelaaja saa kaksi (2) seuran pelipaitaa. Mikäli pelaaja valitaan edustamaan seuraa joukkue SM-kisoihin, niin hänelle korvataan tapahtumasta syntyneet kulut erikseen. Nämä kulut eivät rasita tässä sopimuksessa mainittua tukisummaa.

Pelaaja sitoutuu osallistumaan hakemuksessa mainittujen ja pelaajan oman kilpailu- ja harjoitusohjelman mukaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin ja seuran vapaaehtoistyöhön (esim. talkoot, toimitsijatehtävät) vähintään kerran vuodessa. Pelaajan tulee käyttää kilpailussa seuran logolla varustettua pelipaitaa. Pelaaja on velvollinen tarvittaessa edustamaan seuraa joukkue SM-kilpailuissa. Valinnasta tulee ilmoittaa pelaajalle viimeistään 3 viikkoa ennen turnausta. Pelaaja on velvollinen lähettämään tiedotteen pelaamistaan kilpailuista seuralle ja seuran päävalmentajalle viikon kuluessa kilpailun jälkeen. Pelaajan tulee kilpailuissa ja kilpailumatkoilla käyttäytyä edustuskelpoisesti. Pelaaja sitoutuu doping-vapaaseen urheiluun ja on velvollinen tarkistamaan, että hänen käyttämänsä lääkeaineet ovat sallittujen aineiden listalla. Jos pelaaja syyllistyy doping rikkomukseen, tulee hänen palauttaa seuralta saamansa tuki lisättynä saamiensa etujen arvolla. Tämän lisäksi seura voi hakea pelaajalta korvausta oikeusteitse esimerkiksi seuran maineen vahingoittamisesta.