Yhtiökokous 27.4.2016 klo 18 alkaen

KEIMOLA GOLF CLUB OY:N VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS 2016

Aika:      Keskiviikkona 27.4.2016 klo 18:00
Paikka:  Turkistuottajat/Fur Center, Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, vahvistettava tilinpäätös ja toimenpiteet taseen mukaisen voiton tai tappion käytöstä. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, uuden hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön. Muissa asioissa käsitellään osakasaloitteet. Osakasaloitteissa on kohtia, jotka vaativat yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouksesta lähetetään osakkaille kirjeitse tai sähköpostilla. Kokousmateriaali on löydettävissä kotisivun materiaalipankista.