Hallituksen päätöksiä 16.4 ja päivitykset pelaamiseen

Golftoimialan suositukset pelaamisen järjestämisestä koronavirus pandemian aikana

Suomen Golfliiton johdolla tehtyjä koronavirus pandemian aikaiseen pelaamiseen kohdistuvia suosituksia on lievennetty 16.4 lähtien. Suosituksia on päivitetty peliryhmien kokoonpanon, klubin lainakärryjen ja vuokrattavien golfautojen osalta. Kysymyksessä ovat suositukset, joita golfyhtiöt palvelujen tuottajina soveltavat käytäntöihin ja olosuhteisiin sopivaksi. Golfliiton suositukset löydät täältä.

Keimolan pelaamisjärjestestelyt 23.4 alkaen

Golfyhtiön hallitus on suositukset huomioiden tehnyt muutoksia pelaamiseen Saraksella ja Kirkalla. Muutokset tulevat voimaan torstaista 23.4 alkaen. Tämän jälkeen Saraksella sallitaan 4 henkilön peliryhmät ja pelaaminen tapahtuu 10 minuutin lähtöväliilä. Suositellaan, että ryhmä koostuu perheenjäsenistä tai muuten koronan aikana keskenään tekemisissä olevista vakiintuneista pelikavereista. Saraksen ajanvarauksessa sallitaan myös normaaliin tapaan 4 samanaikaista varausta (23.4 alkaen). Kirkalla (väylät 10-18) jatketaan edelleen 2 henkilön peliryhmillä, pelaaminen tapahtuu 7 minuutin lähtövälillä ja ajanvarauksessa sallitaan 3 samanaikaista varausta (23.4 alkaen). Molempien kenttien lähtöajat varataan edelleen nettiajanvarauksen kautta. Osakkaat voivat varata lähtöaikanasa 10 päivää ja muut 5 päivää etukäteen. Tällä järjestetyllä mahdollistetaan lähtöaikojen lisääminen ja samalla vastuullisen toiminnan jatkaminen poikkeusaikana. Ratkaisulla Kirkan pelaamisjärjestely edistää jatkossakin nopeaa pelaamista, helpottaa peliryhmässä lähikontaktien hallintaa ja huomioi tätä kautta paremmin riskiryhmiin kuuluvat pelaajat lajin harrastajina. Saraksen lähtöjä ei suljeta riskiryhmään kuulumisen vuoksi vaan vaihtoehtona on pelata Kirkkaa kahden pelaajan ryhmissä.

Keimolan ohjeet pelaamiseen koronavirus pandemian aikana

Edellä kuvatut muutokset koskevat vain peliryhmien kokoonapanoa, varauksen yksityiskohtia ja palveluiden laajentamista. Palveluiden osalta osa kenttäyhtiön lainakärryistä tulee pelaajien käyttöön tiistaista 21.4 lähtien. Kärryjen kahvaan laitetaan letkunpätkästä tehty suojus. Suojus otetaan kierroksen jälkeen mukaan ja käytetän seuraavalla kerralla uudestaan. Katso ohjevideo. Suojia on saatavilla kärryparkkien luota ja caddiemasterilta. Suosittelemme kuitenkin edelleen kantobägin ja omien kärryjen käyttöä jatkossakin. Vuokrattavat golfauton otetaan käyttöön torstaista 23.4 alkaen. Myös golfautot desinfioidaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Luonnollisesti golfautojen kenttäolosuhteista johtuvat käyttörajoitukset ovat voimassa normaalisti. Vuokrattavien golfautojen käyttöönottoon tulee erikoisjärjestelyitä, jotta puhdistetut ja käytössä olleet varusteet eivät sekoitu keskenään. Muilta osin pelaamisen poikkeustilan aikainen ohjeistus pysyy entisellään. Päivitetyt pelaamisen ohjeet ovat luettavissa täältä.

Kirkan väylien 1-9  avaaminen

Kirkan etuysillä väylien 2,6 ja 7 osalta tehtiin syksyllä peruskorjausta viheriöalueiden ja lyöntipaikkojen osalta.  Tavanomaisen kentänhoidon toimien lisäksi syksyn peruskorjauskohteita viimeistellään. Myös uusien viheriöalueiden kasvun käynnistyminen halutaan varmistaa. Peruskorjaus toi laadullisten muutosten lisäksi muitakin muutoksia. Väylä 7 on aikaisempaa pidempi ja sen ihannelyöntimäärää on nykyisellään 5 lyöntiä. Samalla kertaa väylä 9 lyhenee ja par luku on jaksossa 4. Tulevalla viikolla 20.4 alkaen väylän 9 lyöntipaikat uusitaan ja lisäksi rakennetaan uusi väyläbunkkeri väylien 9 ja 8 väliin ohjaamaan peliä, suojaamaan molempien väylien pelaajia, nopeuttamaan peliä ja parantamaan maisemaa. Väylien väliltä on myös aikaisempaa puustoa karsittu näkyvyyden parantamiseksi ja väylien pelattavuuden lisäämiseksi. Muutostyöt vievät aikaa noin 2 viikkoa. Kirkan etuysin avataan rajoitetusti pelattavaksi tiistaina 28.4 alkaen. Kaikki väylät ovat käytössä näillä näkymin Vapun jälkeen.

Kevään yhtiökokous

Kevään yhtiökokous oli suunniteltu pidettäväksi 13.5.20. Koronavirus pandemian aiheuttaman poikkeustilan takia kokoontumista on rajoitettu viranomaisten toimesta. Rajoituksiin voi tutustua tarkemmin täältä. Valtioneuvosto on antanut  yleisistunnossaan 16.4 eduskunnalle esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Esityksen mukaan kevään yhtiökokoukset tulee järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Esitys on luettavissa täältä. Rajoituksiin liittyen ja valtioneuvoston lakiesitykseen viitaten kenttäyhtiön hallitus on päättänyt kevään yhtiökokouksen siirtämiseksi myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Yhtiön tilinpäätös valmistuu normaalisti alkuperäisen aikataulun, yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla ja aikataululla.

 

Artikkelia päivitetty 24.4 lainattavien kärryjen toimintaohjeen osalta.
Artikkelia päivitetty 27.4 lähtöjen sulkemisen osalta.