Hallituksen toimenpideohjelma

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 21.6.2017 päättänyt hallituskautta koskevasta toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelman mukaan hallitus laatii pidemmän aikavälin kehitysohjelman Keimolan kenttien ja kiinteistöjen osalta. Strategiaan perustuvan ohjelman tavoitteena on palvella Keimolan osakkaita entistä paremmin ja parantaa Keimolan kilpailukykyä yleisellä tasolla. Kehitysohjelmassa hallituskauden aikaiset toimenpiteet rahoitetaan tulorahoituksella. Hallintoa kehitetään yhtiöjärjestykseen tehtävillä uudistuksilla hallituksen toimikauteen ja jäsenten valintaan liittyen. Keimolan imagon rakennetaan yhteistyössä seuran kanssa tapahtumien, aktiivisen markkinoinnin ja esilläolon avulla.

Koko toimenpideohjelma löytyy täältä

 

Julkaistu 26.6.2017/ Toimitusjohtaja