Keimola Golf Club Oy yhtiökokoukset 29.9.2020

Kokous: Keimola Golf Club Oy varsinainen kevätyhtiökokous
Aika: Tiistaina 29.9.2020 klo 17:00
Paikka: Turkistuottajat/Fur Center, Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa

Kevään yhtiökokous oli suunniteltu pidettäväksi 13.5.2020. Koronavirus pandemian aiheuttaman poikkeustilan takia kokoontumista rajoitettiin viranomaisten toimesta. Valtioneuvosto antoi 16.4.2020 eduskunnalle esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (OM/2020/58, HE 45/2020), jonka mukaan kevään yhtiökokoukset tulee järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tämän johdosta Keimola Golf Club Oy:n hallitus päätti siirtää kevään varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 29.9.2020. Yhtiön tilinpäätös on valmistunut alkuperäisen aikataulun, yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla ja aikataululla.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja toimenpiteet taseen mukaisen voiton tai tappion käytöstä.  Päätetään hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, uuden hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Lisäksi käsitellään osakas Jussi Aikalan aloite.

Kokous: Keimola Golf Club Oy varsinainen syysyhtiökokous
Aika: Tiistaina 29.9.2020 klo 19:00
Paikka: Turkistuottajat/Fur Center, Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Esitetään toimintasuunnitelma ja päätetään talousarviosta tulevalle vuodelle. Päätetään hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudesta. Lisäksi käsitellään muut kokouksen esityslistan asiat.


Kokouskutsut ja materiaalit

Molempien kokousten kutsut lähetetään osakkaille sähköpostitse tai postitse 15.9.2020. Kokousmateriaalit on nähtävissä materiaalipankissa 15.9.2020 alkaen.

Ilmoittautuminen
Kokouspaikan jonojen pienentämiseksi toivomme, että valtakirjat toimitetaan 25.9.2020 mennessä Keimola Golfiin osoitteeseen Keimola Golf Club Oy, Kirkantie 32, 01750 Vantaa tai skannattuna sähköpostitse robin.sjoholm@keimolagolf.com. Kahvitarjoilun takia toivomme etukäteisilmoittautumisia kokoukseen 25.9.2020 mennessä alla olevalla lomakkeella tai puhelimitse 09-276 6650. Etukäteisilmoittautuminen koskee vain tarjoiluja, jonka vuoksi yksi ilmoittautuminen riittää. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen vastaanotto kokouspaikalla alkaa klo 16:00.

Ilmoittautuminen KGC Oy yhtiökokoukset 2020

 

 

Julkaistu 15.9.2020