Keimola Golf Club Oy:n yhtiökokouksen päätöksiä

Kenttäyhtiön yhtiökokous pidettiin Turkistuottajien Fur Centerissä 17.11.20. Paikalla oli 80 osakasta, jotka edustivat yhteensä 439 ääntä. Kokouksessa esiteltiin Keimolan golfyhteisön strategia 2025. Kokouksen varsinaisissa asioissa käsiteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokous hyväksyi talousarvion, jonka perusteella vuoden 2022 hoitovastike on edellisvuosien tapaan 710 (alv.0) euroa. Lisäksi kentän peruskorjaukseen päätettiin kerätä osakkailta 80 euron rahoitusvastike/pelioikeus. Rahoituksen avulla kenttien peruskorjausta pystytään jatkamaan uusien kohteiden osalta syksyllä 2022.

Muissa asioissa oli hallituksen esitys yhtiökokouksen valtuutuksen saamisesta omien osakkeiden luovuttamisesta suunnattuna osakeantina. Kysymys on yhtiöjärjestyksen perusteella ja lunastustoimien kautta yhtiön omistukseen tulleista 80 osakkeesta, jotka sisältävät kaikkiaan 120 pelioikeutta. Keskustelun jälkeen esityksestä äänestettiin. Äänestyksessä hallituksen esitys sai paikalla olevista äänistä 269. Hallituksen esitystä vastustanut osakas Monténin esitys sai puolestaan 167 ääntä. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen esityksen hyväksyminen tarvitsi 2/3 määräenemmistön kokouksessa edustetuista äänistä. Näin ollen hallitus ei saanut yhtiökokoukselta valtuutusta osakeannin toteuttamiseen.

 

Julkaistu 18.11.21/ Toimitusjohtaja