Kentällä tehdään metsänhakkuita

Kentällä tehdään metsänhoidollisia hakkuita monitoimikoneella väylien Kirkka 2-3 välissä, Saras (14)4-5 ja 5-6 väleissä sekä väylien Saras 6,8 ja 12 pelisuunnassa oikeat puolet.  Samalla Kirkka 7 oikealla puolella tehdään hakkuuta naapurin toimesta.

Hakkuut on aloitettu torstaina 15.12 ja ne kestävät viikon verran. Hakkuusta syntyneet risut ajetaan hakkuualueilta kasoihin kentän alueelle talven aikana. Risukasat haketetaan sitä mukaan kuin hakkeelle on menekkiä.

 

t.km