Kentän peruskorjaustyöt alkavat 13.9.

Kirkan väylien 14 ja 15 viheriöalueet uusitaan syksyn aikana. Lisäksi väylille 15 ja 16 tehdään uudet lyöntipaikat. Väylän 14 osalta uusi viheriöalue tulee hieman etuoikealle nykyisestä paikastaan. Väylästä 15 tehdään pitkähkö par 3, uusi viheriö sijoittuu nykyisen sadan metrin merkin tienoille. 16 väylän uudet lyöntipaikat rakennetaan nykyisen väylän 15 ylätasanteelle. 

Työt aloitetaan maanantaina 13.9. Työmaaliikenne kulkee pääosin rangen viereistä tietä pitkin, joten liikenne haittaa joltain osin myös Saraksella pelaamista, Kirkalla työmaaliikenne haittaa pelaamista joltain osin väylillä 13 ja 16-18. Pyydämme pelaajia huomiomaan työmaaliikenteen. 

Kirkka B pelataan 7-reikäisenä (10-13,16-18), Kirkka 13 viheriöiltä siirrytään 14 teepaikan edestä 16 väylälle. 16 väylälle on tehty väliaikainen teepaikka eli K 16 on 125 metrinen par 3 syksyn ajan. Kirkka 16 viheriön jälkeen on käytössä bajamaja, Kirkka 14/16 WC ei ole käytössä. 

Julkaistu 2.9. / Kenttämestari