Kenttäyhtiön hallituksen kokous 15.8.2019

Hallitus piti elokuun kokouksensa 15.8.2019. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin mm. seuraavista asioista:

  • Päätettiin syksyn peruskorjauksen aloittamisesta ja korjauksen kohteista. Peruskorjataan Kirkan väylien 2, 6 ja 7 viheriöt ja viheriöalueet. Samassa yhteydessä korjataan myös Kirkka 2 ja Kirkka 7 väylien lyöntipaikat. Uudet viheriöt rakennetaan  nykyisille alueille.
  • Peruskorjaus alkaa 2.9 ja kestää hieman syksyn säätiloista riippuen 6-8 viikkoa. Peruskorjaus alkaa Kirkan väylien 6 ja 7 osalta ja Kirkka 2 viheriö ja lyöntipaikat peruskorjataan viimeisenä.  Järjestely mahdollistaa Kirkan etuysin pelaamisen mahdollisimman pitkään kuusireikäisenä väylien 1,2,3,4,8 ja 9 osalta. Peruskorjauksen aikana kyseiset väylät eivät ole pelikäytössä. Kun peruskorjaus etenee Kirkka 2 kohdalle, niin Kirkan etuysi suljetaan tämän kauden osalta.
  • Todettiin kuluvan pelikauden olleen toiminnallisesti menestys. Toukokuusta heinäkuun loppuun mennessä pelikierroksia on ollut 3 131 edellisvuotta enemmän. Keskiarvoisesti on päivittäin pelaajia ollut 34 lähdön verran enemmän. Kauden kokonaiskierrosmäärä tulee olemaan reilut 70 tuhatta tasaisen vauhdin taulukon perusteella. Vieraspelaajia on Keimolassa vierailut samalla ajanjaksolla 890 enemmän kuin vuosi sitten. Viimeisen 3 kuukauden aikana on green feetä myyty 235 ja pelilippuja käytetty 410 enemmän kuin vuosi sitten.
  • Hyvin toimintalukujen lisäksi myös yhtiön talous on kehittynyt suotuisasti. Kauden tässä vaiheessa yhtiön tulos on 21 316 euroa edellisvuotta parempi. Tämä siitäkin huolimatta, että arvioiduista vastiketuloista jäädään 18 673 euroa. Vastikekertymää pienentää sellaiset yhtiön tekemät ja yhtiöjärjestykseen pohjautuvat osakelunastukset, jotka on toteutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen. Talouden hyvä tilanne johtuu pääasiassa ennakoitua paremmista käyttökorvaustuloista.
  • Todettiin erinomainen kehitys Pelaaja Ensin palautekyselyssä. Erityisesti vieraspelaajien kohdalla Keimolan suositteluhalukkuus on kehittynyt varsin myönteisesti. Heinäkuun osalta vieraspelaajista 55% suositteli Keimolaa.  Tässä luvussa kasvua edellisvuoteen nähden on huimat 21%. Uudenmaan kenttien vastaava keskiarvo oli 48% ja koko Suomen osalta 50%.
  • Päätettiin lopettaa Keimolan kotisivulla osakkaille ja jäsenille tarkoitettu keskustelualue. Katsottiin, että palvelu on palautteen määrän, aktiivisuuden ja sisällön osalta tarpeeton. Palvelusta saadun kokemuksen perusteella alkuperäinen tavoite osakkaiden ja jäsenten keskeisenä tiedotus- ja keskustelukanavana ei ole toteutunut. Myös tarvittavan moderoinnin haasteellisuus ja työmäärä sekä sisältöjen virheellisyydet vaikuttivat päätökseen. Jatkossa osakkaiden ja jäsenten vaikuttaminen on mahdollista sivulta löytyvän palautelomakkeen avulla. Sitä kautta palaute tavoittaa myös hallituksen. Palautelomakkeeseen pääsee etusivulta löytyvän puhekuplakuvakkeen kautta.
  • Hallitukselle on tullut kyselyitä kenttävessojen vedestä. Vessojen vesi tulee väylien kastelujärjestelmästä. Se on humuspitoisuutensa takia juomavettä ruskeampaa ja juomakelvotonta. Myöskään käsien peseminen ei tästä syystä ole mahdollista kenttävessoissa. Käsien puhdistamiseen suosittelemme vessoista löytyvää käsidesiä. Keimolassa on oma vesijärjestelmänsä puhtaan ja likaisen veden osalta. Järjestelmän kapasiteetti on mitoitettu lähinnä klubitalon tarpeisiin. Puhtaan veden käytön laajentaminen kenttäalueelle vaatii kunnalliseen veteen liittymistä.
  • Hallituksen seuraava kokous pidetään 18.9.2019

 

Julkaistu 17.8.2019/ Toimitusjohtaja