Kenttäyhtiön hallituksen kokous 18.9.2019

Hallitus piti elokuun kokouksensa 18.9.2019. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin mm. seuraavista asioista:

  • Kirkan peruskorjaus väylien 6,7 ja 2 osalta etenee suunnitellusti. Parhaillaan kohteina on Kirkan väylät 6 ja 7. Työt ovat sateiden takia jäljessä suunnitellusta aikataulusta noin 4 päivää. Kirkka 6 viheriöalueen nurmetus on loppuvaiheessa. Viheriöbunkkeria sekä uutta maasiltaa ja pelaajapolkua viimeistellään. Kirkka 7 osalta uudet lyöntipaikkojen pohjat on tehty klubi- ja takateen osalta. Väylän 5 ja 7 väliin on muotoiltu kumpuja väyliä erottamaan. Kirkan 7 vanhalla viheriöllä pinnat on poistettu ja viheriön pohjan maa-aineksia vaihdetaan. Viheriön takaosan oja on putkitettu ja alue tasattu. Kirkka 2 otetaan työn alle näillä näkymin lokakuun alussa.
  • Hallitus teki väliarviointia hallitusohjelmansa osalta. Onnistumista on syntynyt kentänhoidon osalta, pelaajien suositteluhalukkuuden lisääntymisessä ja kentän peruskorjauksen etenemisessä. Myös lunastettujen osakkeiden myyntikampanja herätti kiinnostusta, kunnes kauppa lopetettiin osakkailta tarvittavan valtuutuksen puuttuessa.
  • Keimolan uuden yhteisöstrategian valmistelu aloitetaan syksyllä, jonka yhteydessä myös Keimolan asiakasraatia päätettiin hyödyntää. Seuran kanssa on tehty uusasiakashankinta kauden aikana. Tulokset ovat olleet hyviä. Green Card kurssit ovat olleet suosittuja, aloituspaketit ja yhtiön pelioikeudet ovat tehneet hyvin kauppansa ja seuran jäsenmäärä on kasvanut. Toistaiseksi osakkaiden pelioikeuksien välitystoimintaan ei ole yhtiön toimesta löydetty nykytilaa toimivampaa ratkaisua.
  • Hallitus valmisteli toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2020. Työn, palveluiden ja tarvikkeiden kallistumisen lisäksi myös yhtiön lunastamat osakkeet aiheuttavat korostuspaineita hoitovastikkeeseen. Talousarviossa tulee huomioida kenttien peruskorjauksen jatkaminen ja sen rahoitus.
  • Keimola Golf ry on lähdössä osakkaaksi Vantaankosken Golfhalli Oy:n. Kysymyksessä on Vantaankosken Sanomalan tiloihin rakennettavasta golfin sisäharjoittelutilasta. Hallihankkeeseen osallistuu Keimolan lisäksi Nurmijärven Golfklubi ja Suur-Helsingin Golf. Tilat on tarkoitettu näiden kolmen golfyhteisön jäsenten harjoitteluun. Yhtiö on mukana seuran hankkeessa, jotta myös seuraan kuulumattomat osakkaat pääsevät halliin harjoittelemaan.
  • Hallituksen seuraava kokous pidetään 2.10.2019 ja yhtiökokous 23.10.2019

 

Julkaistu 24.9.2019/ Toimitusjohtaja