Kenttäyhtiön hallituksen kokous 19.6.2019

Hallitus piti kesäkuun kokouksensa 19.6.2019. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavista asioista:

  • Kenttämestarin pohjustuksen jälkeen hallitus vaati kentänhoidon osalta erityisesti viheriöiden ympäristön tehostettua hoitoa. Suositeltiin kenttämestarille myös talkoiden käyttöä tässä manuaalista työtä vaativassa työssä. Käsiteltiin myös kentänhoidon organisointia apulaiskenttämestarin irtisanoutumisen jälkeen. Asiasta ei tehty päätöksiä.
  • Päätettiin valmistella syksyä varten suunnitelmat Kirkka 2, Kirkka 6 ja Saras 2 viheriöalueen peruskorjauksesta. Valmistelun pohjalta valitaan näistä viheriöalueista 2-3 syksyllä tehtävään peruskorjaukseen. Lopullinen kohdevalinta tehdään mm. kustannusarvion, kiireellisyysluokituksen ja toteutustavan perusteella
  • Hyväksyttiin hallituksen toimenpideohjelma kevään 2020 yhtiökokoukseen asti. Ohjelma löytyy täältä.
  • Hallituksen seuraava kokous pidetään 15.8.2019

 

Julkaistu 25.6.2019/ Toimitusjohtaja