Kenttäyhtiön hallituksen kokous 22.5.2019

Kevätyhtiökokouksessa 15.5.2019 valittu hallitus järjestäytyi kokouksessaan 22.5.2019. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavista asioista:

  • Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Johanna Paavolainen ja varapuheenjohtajana Juha Haapaniemi.
  • Hallitus päätti valmistella kaudelleen toimenpideohjelman, jonka sisällöstä päätetään kesäkuun kokouksessa.
  • Päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi päätettiin jatkossa tiedottaa osakkaille hallituksen kokouksen keskeisistä asioista ja päätöksistä.
  • Kokouksessa hallituksen jäsenet allekirjoittivat hyvän hallintotavan sopimuksen, jossa ilmoittivat mahdolliset sidonnaisuudet.
  • Hallituksen kokouskalenteri hyväksyttiin, jonka mukaan syysyhtiökokous pidetään 23.10.2019.
  • Yhtiökokouksessa osakasaloitteen pohjalta päätetty ja viheriöalueiden peruskorjaukseen käytettävä rahoitusvastike päätettiin kerätä osakkailta pelikauden jälkeen marraskuussa.
  • Hallitus otti kantaa myös kentänhoidon akuuttiin tasoon viheriöiden nopeuden ja tasaisuuden osalta. Nykyistä tilannetta ei pidetty riittävänä ja välittömiä lisätoimia asian korjaamiseksi vaadittiin.
  • Hallituksen seuraava kokous pidetään 19.6.2019.

 

Julkaistu 24.5.2019/ Toimitusjohtaja