Kenttäyhtiön hallituksen kokoustiedote

Keimolan Golf Club Oy:n hallitus piti toukokuun kokouksensa 20.5.20.

  • Hallituksessa käsiteltiin mm. syksylle 2020 suunniteltua peruskorjausta. Tarkoitus on peruskorjata kaksi viheriöaluetta. Talven aikana tehdyssä valmistelussa on ollut neljä vaihtoehtoista kohdetta, joista kaksi Sarakselta ja kaksi Kirkalta. Saraksen osalta suunnitelmat on tehty väylän 2 ja 17 viheriöalueille. Kirkalla peruskorjausta on suunniteltu väylien 14 ja 15 viheriöalueille. Asiasta ei tehty lopullista päätöstä. Kirkan peruskorjauskohteet saivat hallituksessa enemmän kannatusta. Kirkan väylän 15 peruskorjauksen osalta valmistellaan vielä toinen toteutusvaihtoehto.  Peruskorjaukset rahoitetaan vuoden 2020 hoitovastikkeen yhteydessä kerätyllä 50 euron pelioikeuskohtaisella rahoitusvastikkeella. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa syys-lokakuun vaihteessa.
  • Hallitus kirjasi Kirkan uudistetuista väylistä saadun runsaan positiivisen palautteen. Pelaajat ovat pitäneet Kirkan väylien 2, 6 ja 7 uudistuksista erityisesti pelattavuuden parantumisen takia. Väylien käyttöönotto keväällä onnistui myös hyvin.
  • Koronaviruksen pandemia on aiheuttanut pelaamiseen rajoituksia koko alkukauden ajan. Lisäksi keväällä pelaajia on ollut valtavasti enemmän kuin aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kevään aikana vieraspelaajille toteutetussa Pelaaja Ensin kyselyssä Keimola sai hyvät arviot viruspandemiaan liittyvässä toiminnassa. Vieraspelaajille aiheesta esitetyt väittämät olivat: Sain kentältä riittävästi ohjeistusta pelaamiseen virusepidemiaan liittyen (87), Kenttä huomioi virusepidemian toiminnassaan ja olosuhteissaan hyvin (86) ja Minulla oli virusepidemian kannalta turvallinen olo kentällä (90). Tuloksista päätellen koronaan liittyvä viestintä ja pelaamiseen liittyneet järjestelyt ovat onnistuivat hyvin.
  • Hallitus käsitteli kevään yhtiökokouksen ajankohtaa. Tällä hetkellä pandemiaan liittyviä rajoituksia yhteiskunnassa puretaan. Kokoontumisten osalta on kuitenkin edelleen voimassa rajoituksia ja lähikohtakteja välttämistä suositellaan. Oikeusministeriön antaman ja poikkeustilaan liittyvän asetuksen mukaan kevään yhtiökokoukset voidaan siirtää osakeyhtiönlain ja yhtiöjärjestyksen määrityksistä poiketen myöhempään aijankohtaan. Kuitenkin niin, että kokoukset tulee pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Hallitus päättää vuoden 2020 yhtiökokousten ajankohdista myöhemmin.