Kenttäyhtiön hallituksen päätöksiä

Keimola Golf Club Oy:n hallitus piti toukokuun kokouksensa 26.5. Kokouksessa käsiteltiin mm.

  • Kenttien vuosikorjaustarpeita kevään osalta ja valittiin syksyllä peruskorjattavat kohteet. Vuosikorjausten osalta kauden aikana vielä korjataan siirtonurmella erityisesti Saras kentän alkukaudesta kuluneita lyöntipaikkoja. Tämä aiheuttaa jonkin verran muutoksia tavallisiin lyöntipaikkoihin. Tänä vuonna peruskorjattaviksi kohteiksi valittiin Kirkan väylät 14 ja 15. Molemmissa korjataan viheriöalueet ja lyöntipaikkoja. Peruskorjaukset tehdään kauden loppupuolella syksyllä, jotta pelaaminen häiriintyy mahdollisimman vähän.
  • Hallitus on valmistellut Keimolan uutta strategiaa syksyn, talven ja kevään aikana. Strategia tulee hallituksen esityksenä yhtiökokouksen päätettäväksi syksyllä 2021. Ennen sitä osakkaat ja jäsenet voivat antaa strategiaan oman panoksensa. Kysely aiheesta järjestetään elokuussa.
  • Yhtiökokous tulee yhtiöjärjestyksen mukaan järjestää kesäkuun loppuun mennessä. Nykyisen koronatilanteen takia hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen tavallista myöhempään. Yhtiökokous järjestetään maanantaina 21.6.2021 Vantaalla Turkistuottajien tiloissa Fur Centerissä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kaksi viikkoa ennen. Yhtiökokous järjestetään erityisjärjestelyin turvaväleillä, korkealla hygieniatasolla ja kasvomaskeja käyttäen. Lisäksi kokouksen järjestelyissä noudatetaan mahdollisia muita senhetkisiä viranomaisohjeita.