Kenttäyhtiön hallituksen päätöksiä 25.8

Kesäkuun yhtiökokouksessa valittu Keimola Golf Club Oy:n hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa 25.8.2021. Ennen kokousta oli hallituksen uusimmille jäsenille järjestetty perehdytystä hallitustyöskentelyyn. Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tiina Fonsén-Lehtonen ja varapuheenjohtajana jatkaa Juha Haapaniemi. Valittu puheenjohtaja kiitti tehtävästä luopunutta puheenjohtaja Johanna Paavolaista tämän ansiokkaasta työstä Keimolan hyväksi useamman vuoden ajan. Nyt Johanna jatkaa hallituksessa jäsenen roolissa. Järjestäytymisen lisäksi kokous käsitteli yhtiön talouden ja toiminnan kehittymistä kauden aikana, asiakaspalautteita ja Keimolan yhteisöstrategian työvaiheita. Valmisteltiin myös uuteen strategiaan liittyvää osakas- ja jäsenkyselyä, joka toteutetaan syyskuun alussa. Hallitus hyväksyi toimintakautensa kokouskalenterin päivien ja kokousteemojen osalta. Keimolassa käytössä olevan hyvän hallintotavan toimintatavat ja hallituksen jäsenten sitoumuksen selvitettiin ja vahvistettiin allekirjoituksin. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta käytiin lähetekeskustelua käynnistyvää valmistelua varten.

26.8.21/ Toimitusjohtaja

Aikaisempi artikkeli: Hallituksen kokoonpano