Kenttäyhtiön hallituksen päätöksiä

Kenttäyhtiön hallitus esitti vuoden 2019 toiminta- ja talousarvioesityksessä osakkailta kerättävää rahoitusvastiketta. Rahoitusvastikkeella oli tarkoitus peruskorjata muutama viheriöalue ja liittää Keimolan klubitalo loppuvuodesta 2017 perustetun Vestran vesiosuuskunnan kautta Helsingin seudun vesihuollon piiriin. Yhtiölle syntyvä kokonaiskustannus vesiliittymästä oli 70 000 euroa sisältäen myös kiinteistökohtaiset ratkaisut kuten pumput. Hallituksen esittämälle rahoitusvastikkeelle ei kuitenkaan saatu syksyn yhtiökokouksessa osakkaiden enemmistön kannatusta. Päätökseen pohjautuen kenttäyhtiön hallitus on kokouksessaan 24.4.2019 päättänyt vesihankkeeseen liittyen seuraavaa. Rahoituksen puuttuessa Keimola Golf Club Oy ei liity vesihuollon piiriin suunnitellulla tavalla. Yhtiö varmistaa kuitenkin myöhemmän liittymisen neuvottelemallaan optiolla. Option avulla vesihankkeen reitit, sulut, putkistot ja liittymiskohdat rakennetaan Keimolan vedenkäyttötarve huomioiden. Tällöin Keimolanmäen suunnasta rakennettava putkisto ohittaa Keimolan Saraksen väylän 9 lyöntipaikkojen tuntumasta. Option aiheuttamat rakennuskulut ovat 12 000 euroa. Kulut tulevat Keimola Golf Oy:n maksettavaksi kuluvan vuoden aikana. Kysymyksessä on kertainvestointi, josta ei synny vuosikohtaisia kuluja eikä vesiosuuskunnan jäsenyyttä. Option aiheuttamat kulut huomioidaan, mikäli kenttäyhtiö päättää liittyä myöhemmin osaksi vesiosuuskunnan hanketta. Hankkeen rakennusvaiheen odotetaan käynnistyvän kesän aikana.

Keimola Golf Club Oy:n hallitus