Kenttäyhtiön hallituksen toimenpideohjelma

KGC Oy:n hallituksen toimenpideohjelma 2018-2019

Kenttäyhtiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2018 hallituskauden 2018-19 toimenpideohjelmansa. Ohjelman mukaan hallitus kiinnittää huomiota Keimolan golfkenttien laatutason parantamiseen. Tämä tehdään kentänhoitoa parantamalla ja kenttien nykyaikaistamiseen laaditun peruskorjausohjelman edistämisellä. Syksyn yhtiökokous päättää asiasta toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Keimolaa kehitetään strategian mukaisesti erityisesti pelaavien osakkaiden näkökulmasta käsin. Kehittämisessä keskitytään toimenpiteisiin, joilla Keimolan nykyistä mainetta ja markkina-asemaa parannetaan. Asiakaspalautetta kerätään ja siihen reagoidaan kauden aikana.

Keimola Golf Club Oy hallitus

Hallituksen koko toimenpideohjelma on luettavissa täältä (PDF)