Kenttäyhtiön hallitus tiedottaa

Keimola Golf Club Oy:n hallitus piti huhtikuun kokouksen 14.4.2021. Ohessa muutama tiedotettava asia hallitustyöskentelyyn liittyen.

 

  • Kokouksessa hallitus hyväksyi omalta osaltaan yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätös tulee esitettäväksi kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen ajankohta on vielä toistaiseksi auki. Hallitus seuraa viranomaisohjeita korona pandemian osalta kokoontumiseen liittyen.
  • Hallitus on ollut aktiivinen Kirkantien loppuosan päällysteen uusimisen osalta. Yhteistyötä on tehty tieosuuskunnan sekä Vantaan kaupungin teiden ja katujen kunnospidon kanssa. Vantaan kaupungin toimesta Kirkantien alkuosa päällystettiin syksyllä 2019. Liikenteen rasituksen osalta kenttäyhtiöllä on asiakkaiden liikkumisen ja kentän huoltotoimien osalta tien suurin käyttäjä. Näin ollen kenttäyhtiön tulee vastaamaan suurimmilta osin myös tien korjauksen rahoituksessa.
  • Kirkantien kunnostamiseen liittyy myös osana suunnitteilla oleva rangen peruskorjaus. Peruskorjaus tulee ajoittaa siten, että tien kunnostaminen ja rangen korjaukseen tarvittavien maamassojen ajo tapahtuu oikeassa järjestyksessä. Rangen peruskorjauksen tarve syntyy pelaajien käyttökokemuksen parantamisen lisäksi myös alueen turvallisuuden kehittämisestä. Rangen välittömässä läheisyydessä olevien talojen pihoja ja myös huoltotien käyttäjiä tulee suojata. Hanke on vasta suunnitteluvaiheessa, jota osaltaan ohjaa toimenpiteisiin liittyvät lupa-asiat. Lisäksi vaihtoehtoja nykyisen rangen ja lähipelialueen kehittämiseksi on edelleen useita.
  • Kentän osalta tehdään peruskorjausta aikaisempien vuosien mallin mukaan syksyllä. Suunnittelua on tehty Kirkan väylien 14 ja 15 sekä Saraksen väylien 2 ja 17 osalta. Lisäksi Kirkan väylien 16 ja 17 muutostarpeet ovat olleet keskusteluissa. Hallitus tekee päätökset syksyn peruskorjattavista kohteista alkukesän aikana.
  • Keimolassa on käynnistetty uuden strategian valmistelu. Strategia 2020+ on suunnitelma Keimolan golfyhteisön kehittämiseksi lähivuosien aikana. Työhön osallistuu tässä vaiheessa yhtiön ja seuran hallitukset. Kauden aikana kysytään myös osakkaiden ja jäsenten mielipiteitä. Ensimmäinen versio strategiasta esitellään kevään yhtiökokouksessa. Päätöksiä asiasta tehdään syksyn yhtiö- ja vuosikokouksissa.