Kenttien peruskorjauksesta

Kirkan peruskorjaus

Kirkan etuysillä on viimeisen kahden vuoden aikana peruskorjattu väylien 1, 2, 6 ja 7 viheriöalueet. Samassa yhteydessä väylien 2, 7 ja 9 lyöntipaikat ovat uudistettu. Viime syksynä peruskorjausta tehtiin väylien 2,6 ja 7 osalta. Kohteet toteutettiin pelikauden loppupuolella siirtonurmea käyttämällä, joten väylät olivat pelikunnossa heti kauden 2020 alusta. Keväällä toteutettiin vielä Kirkan väylän 9 lyhentäminen. Väylällä lyöntipaikkojen uudistamisen lisäksi poistettiin muutoksessa tarpeettomaksi jäänyt vanha bunkkeri väylien 9 ja 10 välistä ja lisättiin uusi bunkkeri väylien 8 ja 9 väliin.

Haasteita

Peruskorjausten kohteista haastavin oli Kirkan 7 viheriöalueen uudistus, jossa alueen laajennus ja uusi bunkkerointi oli haasteellinen maaperän upottavuuden ja lähelle viheriötä tulevan vesiesteen reunan takia. Kohteessa käytettiin monipuolisia ratkaisuja ja uudenlaisia maa-aineksia hyvän kantavuuden ja samalla rakenteelta vaadittavan keveyden toteuttamiseksi. Käytetty kelluva kiviaines on maarakennukseen hyväksytty jätelasista teollisesti puristettu ja poltettu maa-aines, joka ulkoisesti muistuttaa isokokoista sepeliä. Peruskorjausten kustannusten ja työvaiheiden optimoinnin takia yhtiö urakoi projektin itse käyttämällä suunnittelussa sekä työnjohdossa Jorma Erikssonin asiantuntemusta ja maanrakennuksen toteuttamisessa alihankintaa.

Palautetta

Saadun suullisen palautteen lisäksi Kirkan peruskorjauksen onnistumisesta kerättiin Happy or Not -palautetta 10-27.7 välisenä aikana. Palautetta kerättiin klubin ovensuunkyselynä ja sitä saatiin kaikkiaan 501 pelaajan toimesta. Kiitos palautteesta. Pelaajista 92% piti tehtyjä peruskorjauksia erittäin onnistuneina. Katso oheinen kuva.

 

Syksyn kohteet

Keimolassa jatketaan syksyllä kentän maltillista peruskorjausta. Peruskorjaukset rahoitetaan vuoden 2020 hoitovastikkeen yhteydessä kerätyllä 50 euron pelioikeuskohtaisella rahoitusvastikkeella. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa syys-lokakuun vaihteessa. Rahoituspäätöksen jälkeen peruskorjausta on valmisteltu hallituksen toimesta muutaman kohteen osalta. Näitä ovat olleet Saraksen väylien 2 ja 17 ja Kirkan väylien 14 ja 15 viheriöalueet. Valmistelun jälkeen päätettiin jatkaa Kirkan peruskorjausta. Kirkan väylän 15 osalta selvitettiin kaikkiaan kolme toteutusvaihtoehtoa. Lopulta Kirkan väylien 14 ja 15 onnistunut peruskorjaus tuntui sopivan heikosti käytettävissä olevaan rahoituskehykseen. Näihin kohteisiin voidaan palata tehdyillä suunnitelmilla myöhemmin toisenlaisella rahoitusratkaisulla. Kun peruskorjausta vaativia kohteita on useita, niin hallitus päätti kohdentaa peruskorjauksen Kirkan väylien 11 ja 12. Viheriöalueiden lisäksi näissä kohteissa uudistetaan osittain myös lyöntipaikkoja sekä väylien esteiden ja kulkureittien sijoittelua. Näiden kohteiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä.