Kevätyhtiökokouksen päätöksiä

Keimola Golf Club Oy:n kevään yhtiökokous pidettiin 21.6.2021 Turkistuottajien Fur Centerissä. Kokouksessa oli paikalla oli 71 osakasta tai heidän valtuuttamaa henkilöä.

Kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettiin ja vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös. Päätettiin hallituksen esityksestä tappioita koskeviksi toimenpiteiksi sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valittiin hallituksen jäsenet. Hallitukseen valittiin 7 jäsentä. Valituksi tulivat Kai Ahlstedt (185), Tiina Fonsén-Lehtonen (280), Juha Haapaniemi (277), Sami Hämäläinen (280), Karri Louevuo (278), Johanna Paavolainen (291) ja Pia Jääskeläinen (255). Lisäksi ääniä kokouksessa saivat myös Jussi Aikala (133), Jarmo Montén (148), Kalevi Hytti (134) ja Arto Riikonen (143).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvauksen periaatteet. Kokous valitsi edellisten vuosien tapaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi AuditPlan Oy:n, jonka päävastuullisena KHT tilintarkastajana jatkaa Yrjö Haukatsalo.

Muissa asioissa osakas Pertti Ulvi veti pois yhtiökokoukselle tekemänsä osakasaloitteen yhtiön omien osakkeiden myyntiä koskevan valtuutuksen hakemisesta yhtiökokoukselta. Hallitus lupasi valmistella asiaa tarkemmin ja tuoda siitä esityksen syksyn yhtiökokoukselle.