Yhtiökokouksen päätöksiä

Kenttäyhtiö piti varsinaisen kevätyhtiökokouksen 15.5.2019 Vantaalla Fur Centerin tiloissa. Paikalla oli 138 henkilöä, jotka edustivat yhteensä 577 ääntä. Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Esityslistalla oli myös kenttäyhtiön hallituksen valitseminen. Hallitukseen valittiin 6 jäsentä yhteensä 12 ehdokkaan joukosta. Eniten ääniä saivat ja hallitukseen valittiin Tiina Fonsen-Lehtonen (334), Sami Hämäläinen (320), Erkki Arima (313), Juha Haapaniemi (313), Johanna Paavolainen (309) ja Arto Riikonen (309). Yhtiön hallitukseen uudeksi jäseneksi tuli valituksi Tiina Fonsen-Lehtonen. Uusi hallitus järjestäytyy viikon kuluessa. Kokouksen muissa asioissa käsiteltiin osakas Haapaniemen osakasaloite. Osakasaloite koski 80 euron/pelioikeus ylimääräisen rahoitusvastikkeen keräämistä viheriöiden ja viheriöalueiden kunnostukseen. Aiheesta käydyn keskustelun päätteeksi osakasaloitteesta äänestettiin. Haapaniemen aloite keräsi osakkaiden kannatusta äänin 279-265 ja näin osakasaloite hyväksyttiin yhtiökokouksen enemmistön päätöksenä. Rahoitusvastike tulee osakkaiden maksettavaksi kertasuorituksena vuoden 2019 aikana.

Julkaistu 16.5.2019/ Toimitusjohtaja