Yhtiökokouksen päätöksiä

Kenttäyhtiö piti varsinaisen kevätyhtiökokouksen 17.5.2017. Paikalla oli 161 henkilöä, jotka edustivat yhteensä 582 ääntä. Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätettiin hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Lisäksi vahvistettiin yhtiön osalta Keimolan golfyhteisön strategia vuosille 2017-20. Hallitukseen valittiin 6 jäsentä 11 ehdokkaan joukosta. Eniten ääniä saivat ja siten hallitukseen valittiin Kyösti Anttonen (397), Pekka Lehtonen (396), Erkki Arima (364), Arto Riikonen (363), Juha Haapaniemi (361) ja Johanna Paavolainen (361). Näinollen yhtiön hallitukseen uudeksi jäseneksi tuli valituksi Erkki Arima. Kokouksen muissa asioissa käsiteltiin osakasaloitteet. Aloitteet eivät saaneet kokouksessa osakkaiden enemmistön kannatusta tai esittäjä veti aloitteensa pois. Ennen kokousta järjestettiin osakasinfo. Infossa esiteltiin hallituksen selvitystyön tuloksia, joissa tutkittiin mahdollisuuksia muuttaa Keimolan pelioikeuksiin liittyviä käytäntöjä. Selvitysten perusteella ei löydetty toimivaa tapaa muuttaa Keimolan osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien sisältöä ja käyttöä nykyisen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain puitteissa.

 

Julkaistu 18.5.2017/ Toimitusjohtaja