Muutoksia kentänhoidon organisointiin

Keimolan golfkenttien kunto on saanut viimeisen kahden vuoden aikana erinomaista palautetta pelaajien toimesta. Kauden 2019 osalta pelaajien suositteluhalukkuus (NPS) parani 13%. Kasvu on valtakunnalisestikkin katsottuna merkittävä. Hyvästä kasvusta huolimatta kenttien perustasoa pitää edelleen nostaa ja siitä syystä on vielä paljon tehtävää. Hyvä palaute innostaa toimimaan.

Kausi 2019 oli kentänhoidon osalta haastava hyvästä onnistumisesta huolimatta. Kokenut apulaiskenttämestari siirtyi muihin tehtäviin kauden alussa. Korvaavaa henkilöä ja osaamista ei kyetty kesken kauden hankkimaan. Kenttämestari joutui kantamaan yksi ison vastuun kausityöntekijöiden rekrytoinnista, perehdyttämisestä, hoitotyön johtamisesta, suorittamisesta ja laadun varmistamisesta. Kausi olikin kenttämestarille erittäin raskas.

Haluamme kehittää kenttien kuntoa ja parantaa hoitotoimien onnistumista jatkossakin. Tehtävien nykyinen organisointi ei anna siihen parhaita lähtökohtia. Tästä syystä kentänhoidossa tapahtuu tehtävien uudelleenjärjestelyitä kaudeksi 2020. Kauden alusta ja uuden työnjaon jälkeen Keimolan pääkenttämestarina aloittaa Janne Hellström. Kenttämestari Timo Puusaari jatkaa tehtävässään uudella työnkuvalla. Päätoimiset kentänhoitajat jatkavat näillä näkymin pitkälti entisissä tehtävissään. Ratkaisut on tehty hyvässä yhteistyössä ja molempien kenttämestareiden toiveet huomioiden. Uudet työnkuvat on laadittu molempien ammatillisten vahvuuksien pohjalta. Järjestely koskee tässä vaiheessa vuotta 2020.

Jannella on 31 vuoden kokemus golfalalta. Hän siirtyy Keimolaan Peuramaalta, jossa on toiminut kenttämestarina viimeiset 24 vuotta. Jannen kanssa on sovittu vuoden 2020 ohjelmasta, jossa hänen työtehtävät mukautuvat tarpeiden mukaisesti. Tehtävä ei ole kaikkina aikoina täysiaikainen. Näin tapahtuu esimerkiksi kesäkuukausien aikana, jolloin kausityöntekijöiden työpanos on suurimmillaan ja toiminta on muutenkin vakioitunut. Tällöin myös Janne työpanos on kevättä tai syksyä pienempi.

Terveisin Pekka Palmunen, Timo Puusaari ja Janne Hellström

 

Lopuksi lainaus Jannen kommenteista tammikuulta. ”Tammikuisena tiistaina aurinko paistoi Keimolassa. Säätilaa saattoi kuvailla ajankohtaan nähden jopa lämpimäksi. Muistini virkistykseksi päätin kävellä molemmat kentät läpi. Huomioin, että kenttiä on hoidettu ammattitaidolla. Pelipinnat olivat kaikilta osin hyvät ja tarvittavat syystyöt oli suoritettu. Myös klubitalon ympäristö on siisti ja hyvin hoidettu. Keimolan ikäinen golfkenttä vaatii jatkuvaa perusparannusta ja sitä on jo toteutettu mielestäni hyvin. Kävelyretkelläni syntyi monia ajatuksia ja uskon vahvasti voivani vaikuttaa omalta osaltani Keimolan positiiviseen kehitykseen. Odotan innolla alkavaa kevättä ja golfkauden alkua Keimolassa. Tulkaa juttelemaan klubilla tai pysäyttäkää kentällä. Olen Keimolassa Teitä varten.”