Pelaa Ensin kyselyn tuloksia 9/2015

PE tulokset Keimola 9_2015Lähettiläispisteet on kuvassa nähtävissä omien pelaajien ja vieraspelaajien osalta. Lähettiläispisteet kuvaavat prosentteina sitä suosittelijoiden määrällistä osuutta, joka kyseisestä vastaajaryhmästä löytyy. Lähettiläispisteet selvitetään kysymyksellä: Kuinka todennäköistä on, että suosittelet golfyhteisöä ystäville, tuttaville tai työkavereille. Lopullinen pistemäärä saadaan kun, kielteisten lähettiläiden (vastaus 0-6) prosentuaalisesta osuudesta vähennetään myönteisten lähettiläiden (vastaus 9-10) osuus.

Keimolassa omat pelaajat (vastauksia 282 kpl) ovat kriittisiä ja suosittelevat kenttäänsä vieraspelaajia (vastauksia 17 kpl) vähemmän. Molemmat luvut ovat lisäksi varsin alhaisia. Lähikentillä (Talma, Master, Ringside ja Nurmijärvi) prosenttiluvut ovat selvästi suurempia omien pelaajien kohdalla (48%) ja myös vieraspelaajien (44%) osalta.

Palvelualueiden (9 kpl) kokonaisarviot näkyvät kuvassa. Sinisellä pohjalla on merkitty Keimolan tulokset ja vertailupohjana käytetyt lähikentät (Talma, Master, Ringside ja Nurmijärvi) löytyvät punaiselta pohjalta. Molempien ryhmien luvut ovat omien pelaajien arvioita. Keimolaa voidaan verrata myös muihin Suomen tai Uudenmaan golfkenttiin. Tässä yhteydessä vertailua tehdään kuitenkin lähikenttiin. Tämä vertailu kuvaa parhaiten Keimolan asemaa kilpailtaessa vieraspelaajista, pelioikeuden vuokraajista tai uusista osakkaista. Eri palvelualueiden kokonaisarvio koostuu yksittäisiä kysymyksiä, joiden määrä vaihtelee palvelualueittain. Kaikki luvut ovat keskiarvoja ja arviontiasteikko yksittäisissä kysymyksissä on 1-10.

Kentän (kokonaisarvio 73, väitteitä 17 kpl) osalta Keimolassa parhaissa arvioissa etäisyysmerkinnät ovat hyviä (82), kenttä on monipuolinen ja mielenkiintoinen (82) ja lähtöaikojen saatavuus (80). Lähtöaikojen saatavuuden osalta tilanne on myös lähikenttiä parempi kun muissa kärkiarvioissa ollaan samalla tasolla. Heikoimmat arviot saavat väittämät tiiauspaikat ovat hyviä (61), bunkkerit ovat hyvässä kunnossa (66) ja viheriöt ovat yhdenmukaisia (66). Tiilauspaikoilla ja viheriöissä jäädään lähikenttien arvioista 11 pistettä ja bunkkereissa 4 pistettä.

Sosiaalisen ympäristön (kokonaisarvio 76, väitteitä 7 kpl) kohdalla Keimolan parhaat arviot ovat kilpailutarjonta täyttää tarpeeni (81), hyvin tiedotettu seuran kilpailuista (81) ja tuntee itsensä tervetulleeksi tapahtumiin (80). Puolestaan mukava tunnelma golfyhteisössä (74), sopiva määrä kilpailuja (75) ja paikka jonne on mukava tulla (75) ovat ryhmän heikompia arvioita. Kilpailutarjonnan osalta ollaan lähikenttien tasoa, kun tunnelman osalta jäädään lähikentistä 8 pistettä.

Ravintolan (kokonaisarvio 80, väitteitä 5 kpl) osalta Keimola pärjää lähikenttiin nähden hyvin. Eroja ei juuri puoleen ja toiseen synny. Ravintolan osalta heikoin arvio on väitteessä hintataso ravintolassa on kohtuullinen (75) ja paras on ravintolan aukioloajat (80).

Klubitalon (kokonaisarvio 80, väitteitä 4 kpl) osalta Keimolla on lähikenttiin verrattuna hyvä tilanne klubitalon wc-tilojen (86) ja pukuhuone- ja suihkutilojen (78) osalta. Terassialueiden viihtyisyys jää ainoana (76) lähikentistä (83) jälkeen.

Harjoitusalueiden (kokonaisarvio 76, väitteitä 12 kpl) Keimola pärjää lähikenttiin nähden myös kohtuullisesti. Heikoimmat arviot ovat harjoitusviheriön vertailukelpoisuus kentän viheriöihin (67), pallojen määrä rangella (72) ja mattojen laatu rangella (74). Parhaimmat arviot saavutettiin väitteissä mattojen määrä rangella (86), mahdollisuus käyttää harjoitusaluetta (83) ja eri lyöntityyppien huomiointi lähipelialueella (78). Eniten lähikentistä (79) jäädään harjoitusviheriön vertailukelpoisuudessa kentän viheriöihin. Suuri ero selittyy ainakin osin keväällä 2015 klubin edessä olevan harjoitusviheriön korjaaminen. Uusitun viheriön kunto ei ehtinyt kauden aikana kehittyä kentän viheriöiden kaltaiseksi.

Proshopin (kokonaisarvio 65, väitteitä 4 kpl) heikoimmat arviot löytyvät hintatasosta (57) ja valikoimasta (59). Molemmissa jäädään lähikenttien vastaavista arviosta 11 pistettä. Lähimpänä lähikenttiä oltiin arvioissa vain aukioloaikojen (81) osalta.

Opetuksen (kokonaisarvio 84, väitteitä 5 kpl) osalta kokonaisuus oli lähikenttiin (87) verrattuna suhteellisen samalla tasolla. Keimolan vastaajista 30% käytti opetuspalveluita, joista 11% käytti niitä enemmän kuin 10 kertaa kauden aikana. Lähikentillä käytettiin opetusta kokonaisuutena lähes saman verran (29%), mutta yli 10 kertaa lähikenttien vastaajista käytti opetusta vain 3%. Opetuksen osalta heikoimmat arvion sai väite kohtuullinen hintataso (75), jonka osalta Keimolan ero lähikenttiin oli 8 pistettä alhaisempi.

Johto ja tiedotus (kokonaisarvio 83, väitteitä 7 kpl) kohdalla väite hallitus tekee hyvää työtä (67), operatiivinen johto tekee hyvää työtä (75) ja seura tiedottaa riittävästi olennaisista asioista (76) saavat kohdassa heikoimmat arviot. Puolestaan caddiemasterin toiminta, kuten aukioloajat (87), tavoitettavuus (85) ja palvelu itsessään (85) saavat arvioissa parasta palautetta ja ovatkin lähikenttien kanssa samalla tasolla. Hallituksen työskentelyn osalta jäädään lähikenttien arvioista 13 ja operatiivisen johdon osalta 9 pistettä.

Hinnat ja tuotteet (kokonaisarvio 77, väitteitä 5 kpl) ryhmässä Keimola oli lähikenttien (78) kanssa samalla tasolla. Heikoin arvio tuli hintojen kohtuullisuudessa yleensä (72) ja pelioikeuksien hinnoista (74). Näissäkin tosin arviot ovat lähikenttien kanssa tasolla.