Pelaaja Ensin jäsenkysely

Kauden viimeinen Pelaaja Ensin jäsenkysely toimitetaan vastaajille lähiaikoina. Kyselyn Keimolassa toteuttaa Suomen Golfliitto ja heidän projektikumppaninsa Players1st. Tyytyväisyyskysely antaa meille palautetta jäsenten kokemuksista.  Tiedon pohjalta parannamme tietämystämme olosuhteista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat pelaajiemme kokemuksiin. Haluamme myös nähdä mihin suuntaan asiakaskokemuksenne on kehittynyt kauden aikana. Tieto antaa meille mahdollisuuksia kehittää golfyhteisöämme sellaiseksi, jossa pelaajat ovat etusijalla.

Kyselyitä tehdään kaikkiaan kolme kertaa kauden aikana. Kuitenkin vain kerran jäsentä kohden. Toivomme realistisia vastauksia, jotka perustuvan arvioon sen hetkisestä tilanteesta. Tässä suhteessa on luonnollista, että esimerkiksi kentän kunnon osalta keväällä annetut arviot ovat syksyn arvioita heikompia. Haluamme kiittää myös kaikkia tähän mennessä kyselyyn osallistuneita. Tuloksia käsitellään hallitusten kokouksissa ja kehityspäivillä. Tulosyhteenvetoja on näkyvillä mm. Keimolan strategiassa ja toimintasuunnitelmissa.

 

Julkaistu 26.9.2017/ Toimitusjohtaja