Pelaaja Ensin kysely

Olemme päättäneet jatkaa yhteistyötä Pelaaja Ensin kyselyn osalta Suomen Golfliiton ja heidän projektikumppaninsa Players1st kanssa. Tyytyväisyyskysely antaa meille mahdollisuuden hyödyntää kokemuksianne golfyhteisössämme ja seurata kehitystämme. Tiedon pohjalta haluamme parantaa tietämystämme niistä olosuhteista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat pelaajiemme kokemuksiin. Haluamme myös nähdä mihin suuntaan asiakaskokemuksenne on kehittynyt kauden aikana. Tieto antaa meille mahdollisuuksia kehittää golfyhteisöämme sellaiseksi, jossa pelaajat ovat etusijalla.

Vastaukset käsitellään anonyymeinä eikä jäsentietoja käytetä muuhun kuin kyselyn toteuttamiseen. Tulette saamaan tämän vuoden aikana kyselykutsun sähköpostiinne. Kukin täysi-ikäinen jäsen tulee saamaan yhden kyselykutsun kauden aikana. Ensimmäiset kyselykutsut lähetetään toukokuun 30. päivä. Kyselyitä tehdään kaikkiaan kolme kertaa kauden aikana, mutta vain kerran jäsentä kohden. Toivomme realistisia vastauksia, jotka perustuvan arvioon sen hetkisestä tilanteesta. Tässä suhteessa on luonnollista, että esimerkiksi kentän kunnon osalta keväällä annetut arviot ovat syksyn arvioita heikompia.

Haluamme kiittää myös kaikkia viime vuonna kyselyyn osallistuneita. Tuloksista nousi esiin mm. tarve kehittää kentän kuntoa, klubin olosuhteita ja ravintopalveluiden tasoa. Tulevalle kaudella Keimolassa aloitti uusi ravintoloitsija ja samalla ravintolan viihtyvyyttä on lisätty kahvilan tiskin ja terassin uudistamisella. Kentällä on tehty maisemaan liittyviä puustoharvennuksia väylillä, viheriöillä ja lyöntipaikoilla tapahtuneiden vuosikorjausten lisäksi.

 

Julkaistu 29.5.17, päivitys 1.6.17/ Toimitusjohtaja