Pelikauden 2020 yhteenvetoa

Kausi starttasi koronan kynsissä

Pelikausi 2020 oli monelta osin varsin poikkeuksellinen. Keväällä kausi alkoi vahvasti korona pandemian ohjaamana. Golf oli harvoja liikuntalajeja, joita yleensä keväällä pääsi harrastamaan. Ihmisten liikkuminen oli vähäistä, pelaajat tekivät etätöitä ja aikaa harrastamiseen syntyi aikaisempaa enemmän. Rajoituksista huolimatta monen uuteen elämäntilanteeseen golf sopi harrastuksena hyvin. Kentät olivatkin heti avauksesta lähtien täynnä. Kentillä ruuhkaa lisäsivät myös vajaat peliryhmät ja pelaamisen muut erikoisjärjestelyt. Golf otti toimialana viranomaisten suositukset tarkasti huomioon ja palvelua tarjottiin rajoitetusti. Klubitalon käyttöä ja palveluita rajoitettiin, ravintolasta vain ulosmyynti sallittiin, klubitalon asiakasmäärää rajoitettiin, tapahtumat jätettiin alkukaudesta järjestämättä. Kentälle pääsi kahden pelaajan ryhmissä, lainakärryt ja autot pysyivät varastossa, tuloskortit jäivät jakamatta ja pelaajat ilmoittautuvat lähtöpaikalle ilmestyneelle startterille tai itsenäisesti kännykällä. Varausoikeutta rajoitettiin, jotta mahdollisimman moni eri osakas ja jäsen pääsisi tässä erikoistilanteessa pelaamaan. Myös käteisen käyttöä vähennettiin ja digitaalisuutta lisättiin tuloskorttien vaihtumisella eBirdien tarjoamaan sähköiseen tuloskorttiin. Kentällä roskakorit, pallopesurit ja haravat puuttuivat. Muutokset aikaisempaan toimintaan olivat merkittäviä. Pelaajat suhtautuivat muutoksiin yllättävän hyvin ja toimivat ohjeiden mukaisesti. Myös myönteistä asiakaspalautetta saatiin tilanteeseen reagoinnista, viestinnästä ja erityisjärjestelyiden onnistumisesta.

Kaikkien aikojen kierrosmäärä

Tätä kirjoittaessa Keimolaan on satanut ensilumi. Saras ja Kirkan takaysi ovat kiinni tämän kauden osalta. Kirkan etuysiä pelataan vielä olosuhteiden mahdollistaessa. Takana on reilut 96 000 kierrosta. Se on valtava määrä pelaajia, lyöntejä, käveltyjä kilometrejä, divotteja, teetikkuja, haravointeja, kahvikuppeja ja vesipulloja. Aikaisempi Keimolan kierrosennätys oli 74 000 kierrosta vuodelta 2015. Kierrosmäärän kasvuun on monia syitä. Koronan kiristämä tarjonta ja vapauttama aika. Lisäksi golfissa menossa oleva nuorennusleikkaus. Lajin haluttavuus on lisääntynyt nuoremmissa ikäluokissa. Siihenkin on montaa syytä. Muita harrastuksia on ollut vaikeampi harrastaa, golfin imagoa ovat onnistuneesti nuorentaneet tunnetut muusikot ja meritoituneet jääkiekkoilijat sekä lajin näkyvyys on sosiaalisessa mediassa räjähtänyt. Mun tapa pelata -idea on uudistanut lajia ja vähentänyt pelaajien ryppyotsaisuutta. Pelistä, seurasta, hetkestä ja ympäristöstä nauttiminen on ohittanut lyöntimäärään keskittymisen ja tasoituksen vertailemisen. Helpon tekemisen sijaan ihmiset ovat innostuneet itsensä kehittämisestä. Jonkin sellaisen oppimisesta, joka ei ihan kerralla onnistu. Erityisesti 30-45 vuotiaat ovat löytäneet lajin uudestaan tai innostuneet kokeilemaan. Lajia aikaisemmin harrastaneet ovat pelanneet enemmän. Aloittelijat ovat jääneet koukkuun entistä useimmin.

Pelioikeudet loppuivat kesken heti kauden alussa

Golfin uusi tuleminen on näkynyt pelaajamäärän kasvun lisäksi muillakin alueilla. Keimolan vuokrapelioikeudet loppuivat markkinoilta jo kauden alussa. Vuokramarkkinoilta osakas sai pelioikeudestaan reilusti vastiketta enemmän euroja, jos osasi vain pyytää ja malttoi kevään korvalla hetken odottaa. Edellisiltä vuosilta tuttu pelioikeuksien halpamyynti päättyi kuin seinään. Syitä siihenkin on useampi. Kysynnän lisääntyminen, jossa on tietenkin mukana myös koronalisää. Myös muutaman vuoden aikana kenttäyhtiön tekemät osakelunastukset ovat vähentäneet pelioikeuksien tarjontaan 118 kappalella. Nyt lunastukset ovat loppuneet, koska kaikki osakkeet vaihtavat nopeasti omistajaa. Myös peliliput loppuivat markkinoilta tavallista aikaisemmin. Tämä näkyy yhtiön kassassa myös lisääntyneenä green feen myyntinä. Keimola on myös onnistunut uusimaan kasvojaa ja parantamaan imagoonsa pelaajien keskuudessa. Tähän vaikuttaa kenttien hyvä kunto viimeisten vuosien aikana, kentällä tehdyt peruskorjaukset ja yleisilmeen ehostuminen. Palaute konkretisoituu helpoiten vuosittain tehtävässä Pelaaja Ensin kyselyssä suositteluhalukkuuden myönteisellä kehityksellä. Kenttäyhtiö tulee tekemään ennakoitua ylijäämäisemmän tuloksen, vaikka se käyttääkin taloudellisesti hyvän kauden aikana syntyneitä kassavaroja kenttien syksyn perus- ja vuosikorjauksiin. Tätä kautta myös osakkaat hyötyvät onnistuneesta kaudesta, koska saavat kentälle enemmän uudistuksia, kuin mitä kerätty rahoitusvastike antaisi odottaa.

Osakekaupasta kysyntä ylittää tarjonnan

Keimolan osakkeiden kysyntä on kuluneella kaudella räjähtänyt. Tarjonta ei vastaa tämän hetken kysyntään. Tämän mennessä on kauden aikana 83 kpl Keimolan osaketta vaihtanut omistajaa ja kaupoista vain yksi on kenttäyhtiön lunastama. Tavallisin määrä omistajanvaihdoksia vuositasolla on 50-60 osakkeen paikkeilla. Kysynnän kasvu on vaikuttanut myös osakkeiden hintoihin merkittävästi. Takavuosien huipputasolla ei luonnollisesti olla, mutta muutamilla satasilla on turha nyt yrittää Keimolan osaketta hankkia. Miksi osake sitten kiinnostaa? Pelaajamäärien merkittävä lisääntyminen aiheuttaa ruuhkaa. Osakkaalla on omat merkittävät etunsa Keimolassa. Siinä vuokrapelaajaa merkittäväsi pidempi varausoikeus on hyvin merkittävä etu kenttien ruuhkautuessa. Myös rahassa mitattavia etuja löytyy, joista yksi on esimerkiksi kaverilähtö, jonka arvo yksin on 120 euroa. Lisäksi alennuksia saa monista palveluista. Keimolassa alennukset koskevat vain osakkaita, koska golfyhteisöä kehitetään strategiansa mukaisesti osakaskentän näkökulmasta. Myös Kultakortin hankkiminen on tärkeä etu monelle paljon pelaavalle osakkaalle. Osakkeista puhuttaessa on syytä korostaa, että osakkaan ei missään tilanteessa kannata luopua osakkeestaan negatiivisella kaupalla. Kauppa käy tällä hetkellä vapailla markkinoilla hyvin ja kaikissa tilanteissa yhtiö lunastaa osakkeen sen nimellisarvolla. Tämä on hyvä jokaisen osakkaan tietää, sillä rikollisia keinottelijoita on jälleen liikkeellä. He kertovat osakkaalle, että golfosakkeella ei ole nykyisellään mitään arvoa, mutta vastuita osakkaalla riittää. He tarjoavat kantavansa vastuut, jos osakas maksaa siitä, että pääsee omistuksestaan eroon tehtävällä valekaupalla. Ilmiö on tullut tutuksi muutamille kenttäyhtiöille viimeisten vuosien aikana. Ensimmäiset tuomiot näille maksukyvyttömille huijariostajille on myös oikeudesta saatu. Osakekauppaan liittyvistä yksityiskohdista kannattaa aina olla yhteydessä Keimolan henkilökuntaan.

Syksyisin syntyy uutta

Kiitos pelaajille hyvin myönteisestä palautteesta Kirkan väylien 2, 6 ja 7 peruskorjauksesta. Uudistukset on otettu hyvin vastaan kaiken tasoisten ja ikäisten pelaajien toimesta. Palautteen innoittamina ja osakkaiden rahoitusvastikkeen avulla peruskorjaukset jatkuivat syksyn aikana Kirkan takalenkillä Kirkka 11 ja 12 osalta. Kirkalla 12 väylä uusiutui käytännössä kokonaan. Viheiröalue siirtyi alemmaksi ja pelisuunnassa oikealle. Väylän keskellä kulkenut tie siirtyi oikealle metsän reunaan. Tien ja viheriön siirrolla rinteen alkuun väylän visuaalisuus parani merkittävästi. Myös sääntötulkinnat vähenevät, kun tie ja sen reunassa olevat ojat poistuivat keskeiseltä pelialueelta. Aikaisemman väylän nousukorkeus ja myös lyöntimatka väheni uudistuksessa jonkin verran. Viheriön pinta näkyy aikaisempaa paremmin lyöntipaikalle ja viheriön ympäröivät kummut suojaavat vinojen lyöntien pomppuja metsän puolelle. Myös väylän 12  lyöntipaikat uusittiin. Uudet lyöntipaikat ovat Keimolan kenttien suurimmat ja tasaisimmat. Myös siirtymämatka väylän 11 viheriöltä hieman lyheni. Väylän 11 viheriö uusittiin lähes samoille kohdin, mutta koko kasvoi ja muoto muuttui melkoisesti. Viheriön bunkkerointi luonnollisesti myös uusittiin. Viheriön ympäristö on jatkossa pelikelpoisempi, joten viheriön missaaminen ei rankaise pelaajaa aikaisemmalla tavalla. Väylää on haitannut sokkoavauksessa pelisuunnassa oikealle piiloon jäävät vesiesteet. Vesiesteet vaikeuttavat pelaamista ja aiheuttavat sääntöjen tulkinnassa ristiriitaa. Menikö oikealle suuntautunut pallo vesiesteeseen, vai onko kysymyksessä raffiin hukattu pallo? Nyt väylän 11 vesiesteet täytettiin ja este korvattiin kahdella väyläbunkkerilla. Nyt väyläosumalla ei palloa saa hukattua. Väylän lyöntipaikat on tarkoitus uusia myöhemmin, kun Kirkan 8 viheriöalueen peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi. Kirkan 8 viheriön sijainti vaikuttaa väylän 11 avausten suuntaukseen ja siinä tarvittavaan varoalueeseen. Uusilla lyöntipaikoilla voidaan ohjata avauslyöntien suuntautumista merkittävästi. Tässä väylän 11 peruskorjauksen kakkosvaiheessa on tarkoitus leikata tai mahdollisesti louhia väylän alkupäätä väylän suoristamisen ja nykyisen sokkoavauksen poistamiseksi. Odotan mielenkiinnolla pelaajilta palautetta Kirkan 11 ja 12 viheriöiden uusimisesta kauden 2021 käynnistyessä. Uudistukset ovat melko nopeasti kauden alusta pelaajien käytössä.

Kenttäyhtiön hallituksen puolesta toivotan hyvää syksyä ja joulun odotusta

 

Julkaistu 20.11.2020/ Toimitusjohtaja