Puheenjohtaja Anttonen: Asioita ja ihmisiä

Syksyn yhtiökokouksessa kaksi seikkaa menee yli tavanomaisen. Yksi koskee asiaa ja toinen ihmisiä. Ihmisiä koskeva osakasaloite ehdottaa käytäntöä, jossa hallitukseen valitaan vuosittain vain kaksi jäsentä. Neutraalina johtopäätöksenä tällä tapaa jatkossa yhtiökokousten huomio painottuisi kaiketi aiempaa vähemmän ihmisiin ja entistä enemmän asiaan. Asiapuolella on konkreettisiin toimiin ryhtyminen strategian yhteydessä päätetyssä jatkuvan kehityksen ohjelmassa. Jatkuva tasainen kehitys on valittu lähestymistavaksi monesta syystä. Yksi on, että aiemmin esillä ollut suuri kertahanke ei saanut osakkaiden enemmistön tukea. Toinen on, että ohjelmaa ja panostusta myös voidaan säätää, jos se tarpeellista on, vaikka tavoitteena onkin tasaisuus. Kolmantena jatkuvuudella luodaan ja ylläpidetään mielikuvaa sisällä ja ulkona, että Keimolassa mennään koko ajan eteenpäin. Lue koko blogi tästä.