Puheenjohtaja Paavolainen: Nyt on tärkeää osallistua syksyn yhtiökokoukseen

Hyvät osakkaat,

Syksyn yhtiökokous lähestyy. Vetoan nyt osakkaita osallistumaan kokoukseen. Syksyn yhtiökokous on tärkeä yhtiön lähitulevaisuuden kannalta. Kokouksessa päätetään vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Hallitus haluaa varmistaa, että Keimola pysyy elinvoimaisena ja kenttien osalta kyetään jatkamaan maltillista peruskorjausta myös tulevana vuonna. Tarvitsemme sinun apuasi tuon tavoitteen edistämiseksi. Viimeiset kolme kertaa kevään yhtiökokouksessa valitun hallituksen esitys on syksyn yhtiökokouksessa kaatunut. Asialla on ollut harvalukuinen ryhmä, joka kerätyillä valtakirjoilla on kaatanut hallituksen esitykset. Toivonkin osakkaiden samalla innolla osallistuvat niin kevään, kuin syksynkin yhtiökokouksiin, jotta kaikkien osakkaiden tahtotila ohjaa yhtiömme toimintaa. 

Hallitus esittää, että hoitovastiketta nostetaan 30 eurolla. Nostoon on monia syitä. Keskeisimmät ovat yleisen hintatason nousu. Kentänhoidossa tarvittavien materiaalien, tavaroiden ja palveluiden kallistumista on tapahtunut viimeisten 5 vuoden aikana, jolloin hoitovastike on pysynyt samana. Eikä tässä ole kysymys vain hintatason noususta sekä ikääntyvän kentän hoidon vaatimasta lisääntyneestä työmäärästä. Samaan aikaa on Keimolassa yhtiöjärjestyksen mukaisesti lunastettu osakkeita yhtiölle. Tämä yksin on aiheuttanut hoitovastikekertymään 79 000 euron vajauksen aikaisempiin vuosiin nähden. Yksinomaan lunastusten takia syntynyt nostotarve olisi 69 euroa pelioikeutta kohden. Siitä syystä hallitus katsoo nyt esitetyn 30 euron pelioikeuskohtaisen korotuksen olevan hyvinkin perusteltu.

Hallitusta on arvosteltu lunastettujen osakkeiden kevään myyntikampanjasta. Hallitus lopetti omien osakkeiden myynnin heti, kun selvisi että lunastetut osakkeet tulkitaan osakeyhtiölaissa uusiksi osakkeiksi. Vaikka nuo lunastetut osakkeet eivät uusia olekaan, niin lain mukaan niihin tulee soveltaa osakeannin mukaista toimintatapaa. Siksi osakkeiden myynnille tarvitaan yhtiökokouksen valtuutus. Hallitus yrittää hankkia lisää pelaavia osakkaita Keimolaan. Tästä syystä haemme yhtiökokoukselta valtuutusta myydä osa lunastetuista osakkeista. Aktiivisten ja Keimolaan sitoutuneiden pelaavien osakkaiden suuri määrä on paras tapa pitää Keimolassa pelaamisen kustannukset mahdollisimman edullisena jatkossakin.

Hallitus haluaa pitää Keimolan paikat sellaisessa kunnossa, että kentät kiinnostavat pelaajia myös tulevaisuudessa. Keimola ei ole tällä hetkellä pelaajakokemuksen osalta siinä maineessa, mihin se pelkän maiseman, kentän kunnon ja olemuksen kannalta voisi päästä. Tilanne paranee, kun saamme Kirkan kolme nyt syksyllä uudistettua viheriöaluetta käyttöön tulevalla pelikaudella. Uskon pelaajien todella pitävät niistä. Hallitus haluaakin jatkaa kenttien maltillista nykyaikaistamista. Se vaatii muutamien ongelmallisten viheriöalueiden ja lyöntipaikkojen uudistamista. Sellaista tasaista vuosittain ylläpidettävää ja vähän pelaamista haittaavaa tasonnostoa, ei niinkään suurisuuntaista kenttäremonttia. Nyt kerättävät hoitovastiketulot menevät toiminnan pyörittämiseen, joten varsinaisia uudistuksia varten tulee kerätä rahoitusvastiketta. Hallitus esittääkin kertaluonteisen 50 euron pelioikeuskohtaisen rahoitusvastikkeen keräämistä vuoden 2020 aikana.

Tule yhtiökokoukseen kuulemaan lisää hallituksen ajatuksia. Jos et pääse paikalle, niin huolehdi siitä, että ajatuksesi tulevat huomioiduksi yhtiökokouksen tehdessä päätöksiä. Siihen paras mahdollisuus on antaa valtakirja sellaiselle henkilölle, joka ajattelee asioista sinun kanssasi samalla tavalla. Hallituksen ehdotus on nähtävissä kokousmateriaaleissa ja se esitellään yhtiökokouksessa. Uskallan sanoa, että se on ainakin harkittu ja hyvin valmisteltu.

Terveisin

Johanna Paavolainen
Keimola Golf Club Oy
Hallituksen puheenjohtaja