Tasoitusten vuositarkastus on tehty

Tasoitus voi uudessa vuositarkastuksessa muuttua 3,0 lyöntiä

Tasoitusten vuositarkastuksen tarkoituksena on saattaa pelaajan tasoitus vastaamaan nopeammin joko äkillisesti heikentynyttä tai parantunutta taitotasoa. Suurimmalla osalla pelaajista HR (Handicap Review) ei vaikuta tasoitukseen. Vuositarkistuksessa pelaajan CBA-korjattujen tasoituskierrosten pistebogey-tuloksista lasketaan mediaani, jota verrataan Euroopan Golfliiton (EGA) määrittelemään ohjearvoon. Jos mediaani on selvästi yli tai ali ohjearvon, pelaajan tasoitusta voidaan joko nostaa tai laskea 1-3 pykälällä.

Tasoituksen vuositarkistus tehdään kaikille Golfliiton jäsenseurojen jäsenille, jotka ovat pelanneet vähintään kahdeksan tasoituskierrosta kaudella 2016. Jos kierroksia on pelattuna 4-7, laskennassa otetaan mukaan myös edellisen kauden (2015) viimeiset tasoituskierrokset siten, että laskennassa tulee huomioitua yhteensä kahdeksan kierrosta. Jos tasoituskierroksia on korkeintaan kolme, pelaajan tasoitus on ei-aktiivinen. Tasoituksen katsotaan silloin perustuvan liian pieneen määrään tietoa, jotta vuositarkistus voitaisiin tehdä. Jos pelaajalla ei ole aktiivista tasoitusta, seuran kilpailutoimikunta voi evätä häneltä oikeuden joko osallistua tasoituksellisiin kilpailuihin tai saada palkintoa tasoituksellisissa kilpailuissa.

HR-laskenta on pakollinen toimenpide kaikille EGA:n jäsenmaille. Kansallinen lajiliitto voi tehdä vuositarkistukseen poikkeuksen vain 1. tasoitusryhmän osalta. Suomen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on päättänyt, että pelaajan tasoitus ei voi HR-laskennan myötä laskea (nousta voi) 1. tasoitusryhmässä tai pudota 2. tasoitusryhmästä 1. tasoitusryhmään. HR-tarkistuksessa tasoitus ei siis voi laskea alle 4,5:n.

 

Lue lisää aiheesta. (Golf.fi-sivustolla julkaistu uutinen)

Golfliiton HR-tiedote

 

 

 

Julkaistu 16.1.2016/ Klubi-isäntä