Tasoitusten vuositarkastus

Tasoitusten vuositarkistus -AHR (Annual Handicap Review) tehdään vuodenvaihteessa. Muistathan syöttää kaikki pöytälaatikoissa olevat tuloskortit kuluneelta kaudelta. Vuodenvaihteen jälkeen kortteja ei enään voi syöttää. Myös ulkomailla pelatut kortit pystyy itse syöttämään NexGolfin kautta valitsemalla tulosten syöttö pisteiden perusteella.

AHR:n tarkoituksena on saattaa pelaajan tasoitus vastaamaan nopeammin joko äkillisesti heikentynyttä tai parantunutta taitotasoa. Suurimmalla osalla pelaajista AHR ei vaikuta tasoitukseen. Vuositarkistuksessa pelaajan CBA-korjattujen tasoituskierrosten pistebogey-tuloksista lasketaan mediaani, jota verrataan Euroopan Golfliiton (EGA) määrittelemään ohjearvoon. Pohjoismaissa käytetään EGA:n antamia ohjearvoja, jotka poikkeavat muusta Euroopasta. Jos mediaani on selvästi yli tai ali ohjearvon, pelaajan tasoitusta voidaan joko nostaa tai laskea yhdellä tai kahdella pykälällä. Jos kauden lopputasoitus on pienempi kuin alkutasoitus, AHR-tarkistus ei nosta tasoitusta missään tasoitusryhmässä.

Tasoituksen vuositarkistus tehdään kaikille Golfliiton jäsenseurojen jäsenille, jotka ovat pelanneet vähintään kahdeksan tasoituskierrosta kaudella 2015. Jos kierroksia on pelattuna 4-7, laskennassa otetaan mukaan myös edellisen kauden (2014) viimeiset tasoituskierrokset siten, että laskennassa tulee huomioitua yhteensä kahdeksan kierrosta. Jos tasoituskierroksia on korkeintaan kolme, pelaajan tasoitus on ei-aktiivinen. Tasoituksen katsotaan silloin perustuvan liian pieneen määrään tietoa, jotta vuositarkistus voitaisiin tehdä. Jos pelaajalla ei ole aktiivista tasoitusta, seuran kilpailutoimikunta voi evätä häneltä oikeuden joko osallistua tasoituksellisiin kilpailuihin tai saada palkintoa tasoituksellisissa kilpailuissa. Ei-aktiivisen tasoituksen saa takaisin aktiiviseksi palauttamalla puuttuvan määrän tuloskortteja.

AHR-laskenta on pakollinen toimenpide kaikille EGA:n jäsenmaille. Kansallinen lajiliitto voi tehdä vuositarkistukseen poikkeuksen vain 1. tasoitusryhmän osalta. Suomen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on päättänyt, että pelaajan tasoitus ei voi AHR-laskennan myötä laskea (nousta voi) 1. tasoitusryhmässä tai pudota 2. tasoitusryhmästä 1. tasoitusryhmään. AHR-tarkistuksessa tasoitus ei siis voi laskea alle 4,5:n.

Oman AHR-korjatun tasoituksen voi tarkistaa NexGolfissa laskennan jälkeen.

 

 

Julkaistu 15.12.2015 / klubi-isäntä