Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta tulee soveltaa 25.5.2018 lukien. Oikeusministeriön asettaman työryhmän perusteellisen mietinnön pohjalta annettiin eduskunnalle 1.3.2018 hallituksen esitys (9/2018 vp) uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Kyseessä on uusi kansallinen yleislaki, jolla henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta kumottaisiin. Lakia sovellettaisiin yleistä tietosuoja-asetusta täydentävänä ja täsmentävänä rinnakkain asetuksen kanssa. Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille uusia velvollisuuksia ja vastuita. Tulevia uudistuksia on mm. rekisteröityjen oikeuksien vahvistuminen, riskiperusteinen lähestymistapa, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen ja rekisterinpitäjälle asetettu tilivelvollisuus sekä merkittävät hallinnolliset sakot. Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.

Asetuksen vaatimasta tietosuojaselosteesta löydät yksilöityä tietoa Keimolan Golfin jäsen- ja osakassuhteiden, vieraspelaajien sekä golfin green cardin suorittaneiden hallintaan tarkoitetusta rekisteristä. Tietosuojaseloste (PDF) löytyy kotisivulta kohdasta Keimola Golf-OmaKeimola-Tietosuojaseloste (PDF). Voit tutustua tietosuojaselosteeseen myös tästä. Keimolan yhteistyökumppaneden yhteystietoihin liittyvä tietosuojaseloste löytyy kumppanuus- ja yritystapahtumasivujen yhteydestä. Tietosuojaselosteeseen pääset myös tästä.

 

Julkaistu 18.5.2018/ Toimitusjohtaja