Syysyhtiökokouksen päätöksiä

Keimola Golf Club Oy:n syysyhtiökokous pidettiin 23.10. Osallistujia kokouksessa oli 100 osakasta tai heidän edustajaansa. Ääniä oli läsnä 493. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti syysyhtiökokouksen asiat. Näitä olivat mm. vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin yhtiön hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamisesta suunnattuna osakeantina ja osakas Montenin osakasaloite. Osakasaloite koski valtuutusta osakeannista sekä esitystä osakkeiden mitätöinnistä.

Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti 30 euron korotuksesta hoitovastikkeeseen. Korotustarve on syntynyt työn, palveluiden ja tarvikkeiden kallistumisen sekä yhtiön tekemien osakelunastuksien johdosta. Korotustarpeesta yksinomaan yhtiöjärjestyksen pohjalta tehtyjen lunastusten vaikutus vastikekertymään esityshetkellä oli 69 euroa pelioikeutta kohden. Hallitus esitti myös kertaluonteisen 50 euron pelioikeuskohtaisen rahoitusvastikkeen keräämistä vuoden 2020 peruskorjauksen toteuttamiseen. Rahoitusvastikkeen avulla kerätään 71 500 euroa, jonka avulla on tarkoitus peruskorjata 1-2 viheriöaluetta ja muutama lyöntipaikka. Rahoitusvastikkeesta äänestettiin ja hallituksen esitys hyväksyttiin äänin 280-212. Yksi ääni hylättiin. Äänestyksessä hallituksen esitystä vastusti osakas Montenin esitys, jossa rahoitusvastiketta ei kerättäisi lainkaan. Näin talousarvio tuli kokonaisuudssaan hyväksytyksi.

Kokouksen toisessa äänestyksessä päätettiin yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta suunnattuna osakeantia sekä osakkeiden mitätöinnistä. Äänestyksessä hallituksen esitys lunastettujen osakkeiden annin toteuttamiseen sai 272 ääntä ja antia vastusti 211 ääntä. Kun osakeannin toteuttaminen tarvitsee yhtiökokouksen äänistä 2/3 määräenemmistön, niin hallitus ei saanut äänestyksessä yhtiökokoukselta toimivaltuutta osakkeiden luovutukseen suunnatulla osakeannilla.

Osakeantia koskevan päätöksen jälkeen kokouksessa käsiteltiin vielä lunastettujen osakkeiden mitätöintiä. Hallituksella on lähtökohtaisesti toimivaltuudet osakkeiden mitätöintiin. Montenin osakasaloite osakkeiden mitätöinnistä toi asian kuitenkin yhtiökokouksen päätettäväksi. Mitätöintiä koskevassa äänestyksessä hallituksen valtuutus asiassa sai 276 ääntä ja Montenin esitys kaikkien yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöintiin sai 210 ääntä. Tässä kohdin päätökseen riitti yksinkertaisen enemmistö kokouksen äänistä. Kun hallituksen esitys lunastettujen osakkeiden annista ja toisaalta mitätöinnistä ei kokonaisuudessaan toteutunut, niin tilanne arvioidaan jatkossa uudestaan. Päätökset mahdollisista toimista lunastettujen osakkeiden mitätöinnin osalta tehdään hallituksessa myöhemmin.

 

Julkaistu 24.10.2019/ Toimitusjohtaja