Yhtiökokous 16.11.17

Keimolan golfyhtiön varsinainen syysyhtiökokous pidetään torstaina 16.11.2017. Kokouksen varsinaisissa asioissa päätetään mm. toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2018. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu perinteisten asioiden lisäksi kenttien peruskorjaukseen tähtäävien toimenpiteiden aloittaminen tulevana vuonna. Tarkoitus on laatia kenttien ajanmukaistamiseen tähtäävä runkosuunnitelma. Suunnitelman pohjalta korjaustyötä toteutetaan vuosittain yhtiökokouksessa päättämällä tavalla. Tällöin kentän pienemmät vuosikorjaukset ja isommat peruskorjaukset linkittyvät kustannustehokkaasti yhteen. Vuonna 2018 on tarkoitus korjata 2-3 viheriöaluetta ja lyöntipaikkaa. Nämä ensimmäiset peruskorjaukset tehdään jatkotoimenpiteinä kaksi vuotta sitten perustetun uuden siirtonurmialueen hyödyntämiseksi. Oman viheriöruohon kasvattaminen ja siirtonurmen hyödyntäminen on edellytys viheriöaluiden tehokkaalle ja vähiten pelaamista haittaavalle korjaamiselle. Valitut kohteet valitaan pääasiassa kohteen kiireellisyyden perusteella. Hallitus esittää peruskorjauksen aloittamiseksi 100 euron (alv.0) pelioikeuskohtaista lisäpanosta nykyiseen hoitovastikkeeseen. Tällä järjestelyllä jatkossa kaikki osakkaiden kustannukset sisältyisivät hoitovastikkeeseen ja rahoitusvastikkeita ei esitetyllä tavalla tehtyihin peruskorjauksiin tarvittaisi. Järjestelyllä menetetään rahoitusvastikkeella saatava arvolisäverohyöty (10%), mutta toisaalta rahoitus yksinkertaistuu ja kenttäyhtiö pysyy velattomana. Ratkaisulla myös vuokrapelaajien osallistuminen kenttien peruskorjaamiseen onnistuisi paremmin, sillä nykyisillä vuokramarkkinoilla hintaneuvottelut lähtevät hoitovastikkeen määrästä. Tällöin osakkaalle ei koituisi lisämaksuja vuokrapelaamiseen verrattuna. Korotuksen jälkeenkin Keimola olisi edelleen hintojen osalta alueellisesti kilpailukykyinen vastaavia palveluita tarjoavien golfkenttien joukossa. Jos haluat olla päättämässä asiasta, niin osallistu yhtiökokoukseen. Lisätietoja yhtiökokouksesta ja ilmoittautuminen löytyy tästä. Osakkaat voivat hankkia yhtiökokousmateriaalin kotisivun materiaaleista sisäänkirjautumisen jälkeen täältä. Tervetuloa yhtiökokoukseen.