Yhtiön hallituksen asiantuntijaryhmät

Yhtiön hallitus on perustanut kolme asiantuntijaryhmää toimenpideohjelmansa tavoitteiden edistämiseksi. Keimolalaiset pystyivät ilmoittautumaan näihin asiantuntijaryhmiin vapaasti 20.7.16 asti. Tämän jälkeen yhtiön hallitus nimesi ryhmien jäsenet. Kaikki halukkaat otettiin työskentelyyn mukaan. Ryhmät aloittavat toimintansa Keimolassa viikolla 31. Strategiaryhmä 2.8 klo 16, korjausryhmä 3.8 klo 16 ja pelioikeusryhmä 4.8 klo 16. Ryhmien toiminta on itsenäistä ja muokkautuu hallituksen toimeksiannon pohjalta. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan toimeksiannosta, tavoitteista, aikataulusta ja työskentelytavoista. Hallitus päätti, että ryhmiä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemmin ja kunkin ryhmän jäsen voi olla mukana vain yhden ryhmän toiminnassa. Tällöin ryhmät voivat toimia täysin itsenäisesti oman aiheensa suhteen huomioimatta muissa ryhmissä tehtyjä ehdotuksia. Kunkin ryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön hallituksen jäsen. Ryhmät koostuvat seuraavista henkilöistä.

Strategiaryhmä 
Kyösti Anttonen
Erkki Arima
Jani Huhtamella
Pekka Lehtonen
Jarmo Montén
Heikki Roponen
Lars Sjölund

Korjausryhmä
Johanna Paavolainen
Timo Puusaari
Kimmo Mattila
Arto Riikonen
Kirsi Vetoniemi

Pelioikeusryhmä
Juha Haapaniemi
Kalevi Hytti
Otso Kuusisto
Mika Lähteenmäki
Harry Sjöman
Keijo Väkiparta

 

Julkaistu 22.7.2016/ Toimitusjohtaja