Yhtiön hallitus järjestäytyi ja päätti jatkosta

Järjestäytyminen
Kevään yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi 3.5.2018. Paikalla olivat muut yhtiökokouksessa valitut henkilöt, mutta Sami Hämäläinen oli estynyt. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Paavolainen ja varapuheenjohtajaksi Juha Haapaniemi. Molemmat valinnat tehtiin hallituksessa yksimielisesti kun Sami Hämäläinen oli ilmoittanut ehdokkaansa ennen kokousta.

Toimenpideohjelma
Hallitus päätti myös laatia toimenpideohjelman hallituskauden ajaksi. Ohjelma liittyy Keimolan strategiaan ja muodostaa samalla pohjan vuoden 2019 toimintasuunnitelmalle. Hallitus valmistelee toimenpideohjelman touko-kesäkuun aikana ja päättää siitä kokouksessaan 20.6. Tämän jälkeen ohjelma julkaistaan Keimolan kotisivulla.

Mielipidekysely
Kokouksessa käsiteltiin myös yhteenveto yhtiökokouksessa tehdystä mielipidekyselystä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 98 osakkaalta. Osakasinfossa esitetyt muutokset saivat kannatusta. Muutoksista Kirkan aloituksen oikaisu oli suosituin. Myös vapaita vastauksia saatiin runsaasti. Eniten vastaajia mietitytti peruskorjauskohteiden kustannukset, rahoitus ja vaiheistus. Lisäksi väylien yksityiskohdat kuten Par 3 väylien määrä ja niiden pituus sai kommenteissa keskeisen huomion. Kerättyä vastausmateriaalia hyödynnetään suunnitelmien seuraavassa vaiheessa. Kiitos kaikille osakasinfoon ja kyselyyn osallistuneille.

Osakaskysely
Hallitus päätti laatia osakkaille varsinaisen kyselyn Keimolan peruskorjauksen toteuttamiseen liittyen. Kyselyyn lähetetään vastauspyyntö osakkaan sähköpostiin ja vastaaminen tapahtuu sähköisesti vastauslinkin välityksellä. Mikäli osakkaan sähköpostisoite ei ole tiedossa, niin vastauslomake lähetetään kotiosoitteeseen vastauskirjeen kanssa. Kyselyä valmistellaan parhaillaan ja tavoitteena on mahdollistaa vastaaminen kesäkuun loppuun mennessä. Vastaamiseen mennessä on julkaistu myös Keimolan kenttien nykyaikaistamiseksi laadittu varsinainen runkosuunnitelma. Osana tätä runkosuunnitelmaa on jo julkaistu reittisuunnitelma, jota esittelevä video on nähtävissä täällä.

 

Julkaistu 7.5.2018/ Toimitusjohtaja