Yhtiön toimintasuunnitelma 2017

Keimola Golf Club Oy:n varsinainen yhtiökokouksessa 16.11.2016 käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti syysyhtiökokouksessa esiteltiin toimintasuunnitelma ja päätettiin talousarviosta vuodelle 2017. Talousarviossa yhtiön hallitus ehdotti hoitovastikkeeseen 20 euron pelioikeuskohtaista korotusta. Kokouksessa tehtiin vastaehdotus, jossa hoitovastike olisi kahden edellisvuoden mukainen. Äänestyksen jälkeen kokouksen ehdotus voitti. Päätöksen mukaan Keimolan hoitovastike vuonna 2017 on 680 euroa +alv.10%. Hallitus sai tehtäväkseen muuttaa talousarvio syntyneen päätöksen mukaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus on tehnyt yhtiökokouksen vaatimat muutokset vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.  Talousarvion tulopuolelta tehtiin vastikkeen osalta 30 600 euron vähennys ja arvioitiin käyttökorvaustuloihin 20 000 euron lisätulot. Käyttökorvaukset koostuvat kertapelioikeuksien (greenfee), yritystapahtumien, vuokrattavien kausipelioikeuksien ja kultakorttien myyntituloista. Yhtiön arvioidut tulot ovat muutoksen jälkeen 1 465 400 euroa. Menojen osalta leikattiin henkilöstökuluja 16 000 euroa ja lisäksi ulkopuolisia palveluita ja toimitilakuluja yhteensä 10 000 euroa. Samalla menopuolen lisäyksiä tehtiin kone- ja kalustokuluihin 20 000 euron, markkinointiin 7 000 euron ja ATK-laite ja ohjelmakuluihin 6 000 euron verran. Yhtiön arvioidut menot ovat muutoksen jälkeen 1 353 000 euroa. Näin arvioitu liikevoitto (hoitojäämä) vuonna 2017 ennen tilinpäätösvaiheen poistoja ja arvonalennuksia on 112 400 euroa. Päivitetty toimintasuunnitelman ja talousarvio ovat löydettävissä kotisivun osakasmateriaaleista.

 

Julkaistu 17.12.2016/ Toimitusjohtaja