YLE:n MOT ohjelma

YLE TV 1 esitti 19.9.2016 MOT ohjelman, jossa käsiteltiin osakeomistusta erityisesti lomahuoneistojen, kiinteistöjen ja myös golfosakkeiden näkökulmasta. Ohjelman jälkeen Keimolaan tulleiden yhteydenottojen perusteella on epätietoisuus golfosakkeiden omistamiseen liittyen lisääntynyt. Yritän nyt lyhyesti tarkentaa asiaa, jotta kokonaisuus näyttäytyisi hieman MOT ohjelman ongelmalähtöistä lähestymistapaa laajemmin.

Golfkenttiä on Suomessa toiminnaltaan yhdistys- ja osakepohjaisia. Suurin osa kentistä on osakepohjaisia. Osakekentillä on usein eri osakesarjoja, jotka ovat eri ominaisuuksilla varustettu. Osakkeisiin pohjautuu joko hoitovastike tai pelikausimaksu. Lisäksi yhtiöllä on varsin usein mahdollisuus kerätä osakkailtaan myös rahoitusvastiketta uudistus- ja korjausinvestointeja varten. Hoitovastike on vuosittain maksettava kentän hoitoon kohdistuva maksu, joka tulee maksaa pelaamisesta riippumatta. Osakas saa hoitovastikkeen mukana pelioikeuden, joka kattaa yleensä rajoittamattoman pelaamisen kentällä.

Pelikausimaksu on kentillä, joilla ei ole hoitovastiketta. Osakas maksaa pelikausimaksun siinä tapauksessa, jos hän käyttää osakettaan pelaamiseen. Pelikausimaksun varassa toimivia golfkenttiä on hoitovastikenttiä vähemmän Suomessa. Kun golfkenttien pelioikeudet ovat  osakemäärään sidottuja, niin vain osakkeen avulla pelaaja varmistaa edullisen pelaamismahdollisuuden kyseisellä kentällä kaikissa tapauksissa. Jos osakkaalla ei ole käyttöä pelioikeudelle, niin hän voi vuokrata pelioikeuden pois. Tällöin vuokraaja saa pelaamiseen liittyvät edut käyttöönsä. Golfkenttäyhtiön toimintaan, sen osakkeisiin ja pelioikeuksiin liittyvät keskeiset yksityiskohdat on määritelty yhtiöjärjestyksessä.

Keimola on osakepohjainen golfkenttä. Osakkeita on 1 175 kpl ja niissä pelioikeuksia yhteensä 1 530 kappaletta. Kaikki osakkeet on myyty ja omistajuus on jakautunut laajalle omistajakunnalle. Osakesarjoissa A- ja D on mahdollisuus käyttää nimetyn pelioikeuden lisäksi vaihtoehtoisesti myös pelilippuja.   Keimolan osakkeeseen liittyy vuosittainen hoitovastike, jota kautta osakas saa käyttöönsä pelioikeuden. Pelioikeuden sisällöstä päättää hallitus. Pelioikeus on ollut nimetty ja rajoittamaton pelimäärän osalta.

Osakas voi vuokraamisen lisäksi myydä osakkeensa. Vuositasolla 25-50 osaketta vaihtaa omistajaa ja hintataso määräytyy osakesarjan mukaan. Keimolan sijainti, palvelut, kentät, kiinteistöt ja maapohja luovat osakkeelle arvoa. Keimolan golfkentät ovat omalla maalla. Lopulta osakkeen jälleenmyyntiarvo määrittyy osakesarjoittain ja markkinoita ohjaavan kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan. Yhtiöjärjestyksen perusteella yhtiöllä on myös velvollisuus lunastaa osake, mikäli osakas niin haluaa. Osake lunastetaan osakkeen nimellisarvolla, jonka yhtiöjärjestys on määrittänyt 7 euroksi. Näin ollen Keimolan osakkeesta pääsee kaikissa tapauksissa eroon ja vuosittaisesta maksusta vapautuu joko osakekaupan tai lunastuksen kautta. Jos osakkeen kanssa on tullut ongelmia, niin kehoitan aktiivisesti kääntymään toimiston puoleen.

Nykyisellään Keimolan osakkeessa on hankkimisen osalta muutamia etuja.
1. Osakkeet ovat hinnaltaan edullisia tällä hetkellä
2. Osakkeella varmistat pelimahdollisuuden jatkossakin lähialueen asutuksen lisääntyessä
3. Osakkaan Kultakortti tarjoaa edullisen pelimahdollisuuden monelle vieraskentille
4. Golfyhtiö on vakaavarainen ja sen omaisuudella on merkittävä reaaliarvo
5. Osakkeesta pääsee helposti eroon yhtiöjärjestyksen lunastuskohdan takia

 

Julkaistu 23.9.2016/ Toimitusjohtaja