Juniorituki -tukirahasto

Keimola Golf ry:llä on KGV Juniorituki -niminen tukirahasto, joka on perustettu junioripelaajien harjoittelun ja kilpailemisen tukemiseksi.

Tarkoitus on tukea rahallisesti seuran alle 21 -vuotista golfjunioria ja hänen perhettään sellaisten taloudellisesti kustannuksien osalta, jotka koskevat kyseisen pelaajan taito- ja motivaatiotason mukaista valmentautumista ja pelaamista. Tuki rahoitetaan vuosittain junioritukitapahtuman tuotoilla, junioriotukitaulun sponsorituotoilla ja jäsenmaksutuloilla. Tukea juniorituki rahastosta voi hakea heti. Hakuaikaa ei ole rajattu. Hakeminen tapahtuu oheisen linkin lomakkeella. Tuen saanti edellyttää hakijalta oheisten kriteerien täyttymistä.


Tuen haku- ja päätösprosessi

 • Tuki on kertaluonteinen ja sen määrästä päätetään tapauskohtaisesti
 • Tuki käsitellään seuran hallituksessa hakemuksen perusteella. Hakemuspohja on vakio ja se löytyy oheisesta linkistä
 • Hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon juniorin ja vanhempien elämäntilanne oheisten kriteerien pohjalta. Tuen myöntäjällä on oikeus päättää ja tarkentaa tuen kohdentamista hakulomakkeen sisällöstä poiketen
 • Seuralla on oikeus pyytää asiasta lisätietoja hakemuksen käsittelyvaiheessa
 • Hakuaikaa ei ole rajattu. Hakemus käsitellään hakemusta seuraavan kuun hallituksen kokouksessa.
 • Tuki maksetaan osissa hakemuksessa mainittujen kulujen kattamiseen ja syntyneitä kulutositteita vastaan.


Kriteerit tuen myöntämiselle, juniori

 • Juniori on harrastanut golfia vähintään 2 vuotta
 • Juniori on Keimola Golf ry:n jäsen ja alle 21 -vuotias
 • Juniori harjoittelee seuran jossakin harjoitusryhmässä
 • Osallistuu seuran mestaruuskilpailuihin
 • Juniorilla on laadittuna kausisuunnitelma, joka sisältää tavoitteet, harjoittelun kuvauksen ja kauden kilpailuohjelman
 • Juniorin golfharjoittelu on ympärivuotista
 • Juniori tuntee menestyshalua golfia kohtaan


Kriteerit tuen myöntämiselle, vanhemmat

 • Perheellä on taloudellisia haasteita, jotka johtuvat työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta, avioerosta tai muusta perheen toimeentuloon vaikuttavista tekijöistä
 • Perheen vanhemmat osallistuvat seuran vapaaehtoistoimintaan


Hakulomakkeeseen tästä >>