Kilpailumääräykset

YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Keimola Golf 2024

1. Kilpailun johto
Kilpailulle nimetään johtaja, joka myös toimii tuomarina. Kilpailulle voidaan lisäksi nimetä tuomari tai tuomareita. Nämä ratkaisevat yhdessä tai erikseen tulkinnanvaraiset asiat. Kilpailuun nimetyt toimihenkilöt muodostavat toimikunnan, joka ratkaisee erimielisyydet. Kuitenkin kilpailun vastaavan tuomarin päätös on lopullinen.

2. Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited-organisaation kulloinkin voimassaolevia golfsääntöjä (Rules of Golf), joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan. Golfin sääntöjen mukaan pelaajan on tunnettava golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset (sääntö 1.3). Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi amatöörisäännöt ja tasoitusmääräykset.

3. Paikallissäännöt
Kilpailussa voimassa olevat paikallissäännöt on saatavilla caddiemasterilta erillisellä paperilla.

4. Poisjääminen kilpailusta
Ilmoittautuminen on peruutettava ennen lähtöjärjestyksen arvontaa. Jos pelaaja jää pois kilpailusta ilmoittamatta mitään, tai ilmoittamalla liian myöhään ilman hyväksyttävää syytä, pelaaja on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Lisäksi hänelle voidaan tuomita kilpailukielto määräajaksi.

5. Kilpailun keskeyttäminen
Jos pelaaja keskeyttää kilpailun ilman kilpailunjohtajan tai tuomarin hyväksymää syytä, niin osallistumisoikeus peruutetaan kahden seuraavan kalenterissa olevan kilpailun ajaksi.

6. Tulosten ilmoittaminen
Oman kilpailusuorituksen päätyttyä tuloskortti on tarkistettava mahdollisimman pian ja palautettava viivytyksettä kilpailutoimistoon.

7. Ratkaisut tasatulostilanteissa
Tasoitukselliset (hcp) kilpailut: Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset tasoituksen perusteella. Pelaaja/joukkue jolla on alhaisempi tasoitus voittaa (ml. scramble).

Tasoituksettomat (scr) kilpailut: Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisella menetelmällä. Pelaaja jolla on paras 18 viimeisen reiän tulos voittaa. Ellei ratkaisua näin synny, ratkaisee viimeisen 9 reiän tulos, sitten 6 reiän tulos, viimeisen 3 reiän tulos, viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

Mestaruuskilpailut ja vastaavat
Mestaruus tasatuloksissa ratkaistaan välittömästi pelattavalla sudden death – kilpailulla erikseen määrätyillä väylillä.

8. Ilmoittautuminen ja osallistujien määrä kilpailussa
Kilpailuihin ilmoittautuminen aukeaa 3 viikkoa ennen kilpailua klo 8.00, ellei kutsussa muuta määritellä. Osallistujien määrä kilpailussa on korkeintaan 120, ellei toisin ilmoiteta. Valinta tapahtuu yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittautuneita on vähemmän kuin 30, kilpailu voidaan peruuttaa. Jos yhteen sarjaan on osallistujia alle kuusi, sarja voidaan peruuttaa.

9. Lyöntipaikka
Tasoituskilpailussa alle 13 vuotiaat juniorit voivat pelata ns. etutiiltä (Saras 49, Kirkka 47) tiiltä. Pelaajan on ilmoitettava asiasta kilpailun johtajalle ennen kilpailun alkua.

10. Harjoittelu
Noudatetaan sääntöä 5.2 muuttamattomana: reikäpelissä harjoittelu on sallittu ja lyöntipelissä kielletty. Tarkempi määrittely on sääntökirjassa.

11. Tasoitus
Kilpailussa pelaajan korkein tarkka tasoitus on 36. Seuratasoituksen (yli 36) omaava voi osallistua kilpailuihin, mutta silloin tasoitus lasketaan kilpailun ajaksi 36:teen, ellei toisin ole sovittu. Seuratasoituksen omaava voi toimia merkitsijänä. Tasoituksellisissa kilpailuissa palkintoja voi lunastaa vain pelaaja, jolla on aktiivinen EGA-tasoitus, ellei kutsussa muuta mainita.

12. Golfauton käyttö kilpailuissa
Golfauton käyttö on sallittu, ellei sitä kilpailukutsussa erikseen ole kielletty. Auton käyttö on kielletty ainakin seuraavissa kilpailuissa: Captains Cup, Vantaan Mestaruuskilpailut, KGV Mestaruuskilpailuissa pois lukien sarjat M70, M80 ja N70, N80 joissa auton käyttö on sallittu.

13. Ammattilaiset
Ammattilaiset saavat osallistua kilpailuun, jos kilpailukutsussa niin mainitaan. Seuran mestaruuskilpailuihin ammattilaisilla on osallistumisoikeus.

Kilpailussa voidaan valokuvata ja videoida Keimola Golfin toimintaa, kotisivuja ja julkaisuja varten.
Kilpailutoimikunnalla on oikeus tehdä muutoksia kilpailumääräyksiin kauden aikana.


Äänimerkit ukkosen keskeyttäessä kilpailun
Yksi pitkä signaali:
Pelaaminen pitää lopettaa välittömästi. Pelaaja merkitsee pallonsa paikan ja siirtyy itse suojaan.

Kolme lyhyttä signaalia:
Aloitetun väylän saa pelata loppuun. Tämän jälkeen peli on keskeytettävä ja on syytä siirtyä suojaan.

Kaksi pitkää signaalia:
Peliä saa jälleen jatkaa siitä kohdasta, johon peli on keskeytynyt.

Kenttien evakuointiohje kilpailun keskeytyessä.