Osakkeen rekisteröinti uudelle omistajalle

Osakkeen rekisteröinti uudelle omistajalle tapahtuu toimittamalla Keimola Golfin toimistoon jäljennös seuraavista dokumenteista:

  • Kauppakirja (tai muu vastaava dokumentti, esim. lahjakirja tai perinnön jakokirja).
  • Verottajan todistus hyväksytystä varainsiirtoveroilmoituksesta. Todistus löytyy OmaVerosta kun verottaja on käsitellyt tehdyn ilmoituksen. Varainsiirtoveroilmoitus tulee aina tehdä, vaikka kauppasumma ei vaatisi veron maksamista. Golfosakkeiden varainsiirtovero on 12.10.2023 alkaen 1,5 %.
  • Siirtomerkinnällä varustetun osakekirjan etusivusta sekä kaikista sivuista, joissa on merkintöjä. Siirtomerkinnän tekee ja allekirjoittaa myyjä.

Kyseiset dokumentit voi toimittaa sähköpostitse, postitse tai käymällä paikan päällä.

Osakekirja on kadonnut, miten tulee toimia?

Mikäli osakekirja on kadonnut tai turmeltunut, käräjäoikeus voi hakemuksesta kuolettaa sen.

Asiakirjan omistaja tai se, jonka hallussa asiakirjan muuten pitäisi olla, voi tehdä käräjäoikeudelle hakemuksen asiakirjan kuolettamisesta. Samalla on annettava käräjäoikeudelle asiakirjasta jäljennös tai muu luotettava selvitys sen sisällöstä. Lisäksi on esitettävä selvitys siitä, millä perusteella hakija on omistanut esimerkiksi osakekirjan (Keimolan toimistosta saatava osakerekisteriote). Hakemus tehdään Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeus laatii asiassa kuulutuksen, joka julkaistaan Virallisessa lehdessä. Kopio kuulutuksesta lähetetään hakijalle. Asia ratkaistaan kansliassa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on kuulutettu Virallisessa lehdessä.

Asiakirjan omistajalle lähetettävä kuoletuspäätös (oikeaksi todistettu jäljennös) tulee toimittaa Keimola Golfin toimistoon, joka tilaa uuden osakekirjan painatuksen.

Kuoletuksesta sekä uuden osakekirjan painatuksesta aiheutuvista kuluista vastaa omistaja.